Випуск 9

Зміст

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Л.В. Баженов
Дискусійні проблеми походження людини сучасного фізичного типу PDF
О.Л. Баженов
Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми PDF
А.Л. Богуцька
Щоденик Кипріана Павла Бжостовского, як джерело з історії московсько-польських мирних переговорів у Вільно 1656 р. PDF
В.В. Газін
Співпраця М. Грушевського і В. Січинського на тлі історичної науки і громадської діяльності PDF
В.Л. Задорожнюк
Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.): структурна класифікація документів фонду Держархіву Хмельницької області PDF
Г.В. Лях
Публіцистична антипольська література 1920-1930 рр. як джерело формування суспільної рефлексії громадян УСРР про Польщу PDF
К.В. Мельничук
Журнал «Студент революції» про навчальну, науково-дослідну, громадсько-політичну роботу сільськогосподарських вишів УСРР у 1920-ті рр. PDF
В.В. Покалюк
Сучасна західна історіографія про повстанський рух під проводом Н. Григор’єва PDF
О.О. Приказюк
Історична географія в творчості Мирона Кордуби PDF
С.В. Трубчанінов
Археологія в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ, проблеми та можливі перспективи PDF
В.І. Якубовський

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Шкільництво Подільської губернії в інкорпораційній політиці самодержавства наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. PDF
А.М. Боднар
Донаціональні ідеї на українських землях: протистояння нових ідейних парадигм у ХVІІ–ХVІІІ ст. PDF
А.А. Заводовський
Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. PDF
О.М. Кримська
Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції PDF
В.О. Магась
Дослідження черняхівського поселення біля с. Пасічна PDF
І.П. Русий
Про язичницькі старожитності лівобережної частини середнього Подністров’я: історія та археологія PDF
С.О. Семенчук
Внутрішні перетворення на Лівобережжі після Ніжинської «чорної» ради 1663 р. PDF
В.В. Слюсаренко
Криза елітотворення у козацькій Україні PDF
В.В. Степанков
Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. PDF
О.М. Федьков
Внутрішня колонізація в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Депортації населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни PDF
В.І. Адамовський
Вплив антиалкогольної кампанії на суспільну поведінку і свідомість населення Правобережної України в переддень та на початку Першої світової війни PDF
О.О. Вітюк
Самогубства в містах Правобережної України напередодні та в роки Першої світової війни PDF
Т.Ю. Герасимов, І.М. Романюк
Бойова співдружність українських та польських патріотів у польському Русі Опору PDF
Ю.А. Клімчук
Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації PDF
П.В. Кліщинський
Студентські партійно-ідеологічні гуртки в педагогічних навчальних закладах України (20-30-ті рр. ХХ ст.) PDF
О.Б. Комарніцький
Основні етапи періоду створення інженерних військ Збройних Сил України та особливості їх комплектування офіцерським складом (1992-1999 рр.) PDF
І.В. Красота
Політика декомунізації в Україні та денацифікації у Німеччині: проблема відповідальності за скоєні злочини PDF
В.С. Лозовий
Окремі аспекти української культури періоду непу PDF
А.А. Лубчинський
Українське парагромадянське селянське суспільство на початку ХХ ст.: самоврядні інституції PDF
С.В. Маркова
Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр. PDF
В.В. Пагор
До питання про періодизацію антинацистського Руху Опору в Україні PDF
М.А. Слободянюк

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Хмельницький благодійний фонд «Патріоти України» – воїнам-землякам АТО PDF
Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич
Студенти Кам’янець-Подільського державного українського університету в політичних процесах революційної доби (1918-1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
Міські ремісники Поділля наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст. PDF
А.Б. Задорожнюк
Органи місцевого самоврядування після лютневої революції 1917 р. на території Волинської губернії PDF
Ю.М. Лопатовський
Усна народна творчість подолян наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. як етнонаціональний чинник PDF
В.В. Моздір
Становище кустарів і ремісників на Поділлі в роки нової економічної політики (1921-1928) PDF
М.П. Олійник
Замкові комплекси як засіб популяризації туризму на Хмельниччині PDF
В.С. Поліщук
Особливості рекрутських наборів на Волині та Поділлі наприкінці XVIII – на початку XIX століть PDF
С.А. Сидорук

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Tadeusz Wilczyński’s (1888-1981) and Jуzef Treszka’s (1906-1945) images of the forgotten world PDF (English)
Krzysztof Duda
Багатовимірність геополітичного простору PDF
Т.В. Ігнатьєва
Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду PDF
А.А. Криськов
Участь емігрантських інтелігентських кіл з Галичини в реалізації зовнішньополітичних планів Російської імперії напередодні і на початку Першої світової війни PDF
С.В. Олійник
Ошмянська битва 1432 р.: військово- історичний аналіз PDF
В.Б. Стецюк

ЮВІЛЕЇ

О. М. Завальнюк – професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: до 65-річчя від дня народження PDF
А.Г. Філінюк