Замкові комплекси як засіб популяризації туризму на Хмельниччині

Автор(и)

  • В.С. Поліщук

Ключові слова:

туризм, розвиток, галузь, комплекси, спадщина, підтримка, територія, історія, руйнація, інтерес, збереження, розміщення, стан, умови

Анотація

У статті наголошується на важливості розвитку туристич-
ної галузі в Україні. Підкреслено її вплив на зміцнення економічної
незалежності в державі. Поряд з цим, автор звертає увагу на до-
цільність розвитку туризму, як на могутній засіб зростання на-
ціонального і духовного відродження населення.
У статті приводяться статистичні показники фінансового
стану галузі. Автор звертає увагу на велику кількість історичних
пам’я ток, які мають місце на території України. Виокремлює її
вигідне географічне становище, яке створює сприятливі умови для
зміцнення і розвитку туристичної галузі.
У статті виокремлено вклад Хмельницької області в загальну
тенденцію становлення і розвитку туризму на території України.
Звертається увага на велику кількість історичних па м’я ток, які
знаходяться на території даного регіону.
Особливу увагу автор статті звертає на замкові комплекси,
які в найбільшій мірі привертають до себе увагу туристів.
У статті зроблена спроба згрупувати дані комплекси за їх тех-
нічним станом, оскільки ряд з них зазнали великої руйнації і на сьо-
годнішній день непридатні до залучення їх до потреб туризму. Автор
звертає увагу на необхідність реставрації ряду замкових комплексів,
з метою їх популяризації, що слугуватиме могутнім засобом відро-
дження туристичної галузі на теренах Хмельницької області.
Стаття носить науково-пізнавальний характер.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ