Редакційний штат

Редактор

Анатолій Філінюк, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор