Анонси

Редакційна колегія наукового збірника «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки», який включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть  публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «Історичні науки» (постановою президії ВАК України від 10 березня 2010 р.; Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7), приймає наукові статті до 8-го випуску. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії,огляди), що відповідають таким напрямкам досліджень:

  • Проблеми джерелознавства та історіографії
  • Давня історія та нова історія України
  • Новітня історія України
  • Проблеми регіональної історії
  • Всесвітня історія
  • Рецензії, огляди, бібліографія

Усі матеріали просимо надсилати до 30 вересня 2015 р. на адресу редколегії:

Кафедра історії України, вул. Татарська,14, каб 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32300.

E-mail: kaf_ukr_history@kpnu.edu.uaafilinyuk@ukr.net   Тел. (03849) 2-50-57, 0672649876; 0975663661

Контактні особи: Філінюк Анатолій Григорович (відповідальний редактор), Олійник Сергій Васильович (заступник відповідального редактора).