Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Цей Вісник заснований кафедрою історії України при підтримці деканату і кафедр історичного факультету в 2008 р. як відгомін традицій Наукових записок історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.). Виходить поряд із науковими фаховими збірниками “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки”, який спочатку публікувався під назвою “Наукові праці історичного факультету”; в 1997–2003 рр. – “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки”; упродовж 2004–2007 рр. – “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки”; а з 2008 р. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки” та “Освіта, наука і культура на Поділлі”, котрий видається з 1998 р.