Щоденик Кипріана Павла Бжостовского, як джерело з історії московсько-польських мирних переговорів у Вільно 1656 р.

В.В. Газін

Анотація


У статті дається характеристика одного з найважливіших
джерел з історії Віленського московсько-польського перемир’я
1656 р., щоденника дороги на Комісію у Вильну 1656 року, з само-
го акту Комісії нашвидко списаного, автором якого є референда-
рій Великого князівства Литовського Кипріан Павел Бжостовскій
(Бростовський), референдарій Великого князівства Литовського,
староста субоцький та оранський,
Докладно описуючи перебіг посольських з’їздів, автор щоденни-
ка зумів передати їх напружену атмосферу та зміст власне диску-
сій, які повсякчас розгоралися між царськими послами та королів-
ськими комісарами. Важливим видається те, що Бжостовскій не
оминув того факту, що одним з головних у ході роботи Віленської
комісії постало «українське питання», яке врешті перетворилося у
своєрідний «камінь спотикання» на шляху до московсько-польського
порозуміння.


Ключові слова


щоденник; джерело; Віленська комісія; Річ Посполита; Московська держава; козацька Україна; Павел Кипріан Бжостовскій

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074