Журнал «Студент революції» про навчальну, науково-дослідну, громадсько-політичну роботу сільськогосподарських вишів УСРР у 1920-ті рр.

Автор(и)

  • В.В. Покалюк

Ключові слова:

інститут, технікум, сільське господарство, студент, викладач, навчання, шефська робота

Анотація

У статті на основі публікацій журналу «Студент революції»
розповідається про навчальну, науково-дослідну та громадсько-
по літичну роботу вишів сільськогосподарського профілю у
1920-ті рр. Автор, характеризуючи навчальну роботу, зазначає,
що початок навчального року у вишах не був ритмічним, а, влас-
не, саму навчальну роботу планували предметні комісії, які роз-
глядали і затверджували програми та робочі плани, здійснювали
спроби вдосконалення методів викладання і системи навчання.
Показано дискусії щодо запровадження нових методів навчання,
зокрема бригадно-лабораторного. Розповідається про формування
навчально-матеріальної бази вишів. Автор проаналізував публі-
кації, у яких йдеться про проходження студентами обов’язкової
літньої практики. Констатується, що перші випуски студентів
були малочисельними. Певну увагу у статті приділено науково-
дослідній роботі, яка, насамперед, проводилася у наукових гурт-
ках і семінарах. Зазначається, що одним із пріоритетних напрям-
ків вишів була їхня громадсько-політична робота. Зокрема, про-
водилася значна ідеологічна робота, якою керували осередки КП(б)
У і ЛКСМУ. Йдеться про роботу гуртків партійного спрямування,
органів студентського самоврядування, виконавчого бюро пролетарського студентства. Аналізуються публікації журналу, що
з’ясовують роль у житті студентів преси. Констатується, що
важливим напрямком була шефська робота вишів у селах свого
регіону. Автор розповідає про роботу гуртків, де студенти могли
реалізувати свої творчі здібності, виявити спортивний гарт.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ