Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

Автор(и)

  • О.М. Кримська

Ключові слова:

земельні відносини, міста, містечка, землеволодіння, Подільська губернія, Литовський статут, звичаєве право

Анотація

У статті на основі аналізу норм звичаєвого права, Литовського
статуту, законодавчих актів Російської імперії та низки архівних
матеріалів зроблено спробу виділити особливості земельних відно-
син у містах та містечках Подільської губернії наприкінці ХVІІІ –
першої половини ХІХ ст.
Автор зазначив, що з часу приєднання Поділля до Росії і аж до
40-х рр. XIX ст. царизм не наважувався докорінно ліквідовувати чинні
польські законодавчі та звичаєві норми, які регулювали поземельні від-
носини. Він лише вдався до поступового поширення цивільного законо-
давства Російської імперії у краї. Відтак, у містах і містечках регіону
панувала унікальна ситуація, коли в юридичній практиці, в залежнос-
ті від обставин, послуговувались законодавством і Речі Посполитої, і
Російської імперії. Цей юридичний симбіоз сприяв значному поширенню
в краї суперечок щодо прав на земельні володіння та обмежував дер-
жавний контроль за цими поземельними відносинами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-29

Номер

Розділ

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ