Про язичницькі старожитності лівобережної частини середнього Подністров’я: історія та археологія

С.О. Семенчук

Анотація


У статті характеризуються окремі язичницькі скульпту-
ри зазначеної території, зокрема статуї-менгіри доби бронзи із с.
Мишків Заліщицького району Тернопільської області. Подається
інформація про результати археологічних розвідок автора 1999
року, (атропоморфний ідол поблизу с. Пижівка Новоушицького райо-
ну Хмельницької області, погруддя скіфської «баби» біля с. Березівка
Новоушицького району Хмельницької області. Вперше вводиться в
науковий обіг інформація про язичницький антропоморф давньо-
руського часу, виявлений в межах с. Березівка Новоушицького райо-
ну Хмельницької області: ідентифікація, аналогія, датування.


Ключові слова


антропоморф; ідол; кам’яна «баба»; монументалістика; скульптура; Середнє Подністров’я; язичництво

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074