Вплив антиалкогольної кампанії на суспільну поведінку і свідомість населення Правобережної України в переддень та на початку Першої світової війни

О.О. Вітюк

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати вплив антиалко-
гольної урядової кампанії Російської імперії на суспільну поведінку
і свідомість населення Правобережної України в переддень та на
початку Першої світової війни.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю сучасних
оцінок впливу і наслідків урядової новації у запровадженні так зва-
ного «сухого закону» 1914 р, що поширився територіально також і
на Правобережну Україну.
Висвітлено життя населення Правобережної України у перед-
день та на початку Першої світової війни в контексті сприйнят-
тя, усвідомлення та реакцій щодо заборони на продаж спирт-
них напоїв. Споживання алкогольних напоїв в Російській імперії
було суттєвим традиційним фактором повсякденного життя.
Запровадження алкогольного «обмеження» стало каталізатором
поглиблення соціально-економічної кризи на початку війни.
Автор звернув увагу на відповідні законодавчі документи, які
офіційно забороняли та обмежували безконтрольну та невпоряд-
ковану торгівлю спиртними і міцними напоями. Період Першої
світової війни співпав із четвертою урядовою антиалкогольною
кампанією та запровадженням «сухого закону» як радикального
методу тотальної заборони продажу спиртних напоїв до закін-
чення військових дій.
Політичний крок у прийнятті «сухого закону» 1914 р. призвів
до значних втрат у фінансовому надходженні до бюджетів різних
рівнів, процвітанню таємної торгівлі недоброякісними спиртними
напоями, збільшення кількості продажу сурогатів, вдосконаленню
та поширенню технологій самогоноваріння, негативного ставлен-
ня до влади та зростання антивоєнних та антиімперських на-
строїв серед військових, що були призванні на фронт.
У статті автор констатує, що радикальні методи Російського
уряду у прийнятті відповідних законодавчих актів були необхід-
ними, оскільки значного поширення набула девіантна поведінка
серед населення (вчинення хуліганських дій, зґвалтувань, само-
губств та вбивств) та її вплив на свідомість жителів. Доведено,
що прийняття «сухого закону» 1914 р. мало як позитивні так і не-
гативні наслідки. Більшість населення Правобережної України не
могла зрозуміти дій влади, оскільки звичаї традиційного застілля
продовжували залишатись. Однак, значна кількість громад розуміла необхідність такої заборони для оздоровлення майбутнього молодого покоління.

 


Ключові слова


Правобережна Україна; «сухий закон»; Перша світова війна; «товариство тверезості»; воєнний стан

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074