Вплив антиалкогольної кампанії на суспільну поведінку і свідомість населення Правобережної України в переддень та на початку Першої світової війни

Автор(и)

  • О.О. Вітюк

Ключові слова:

Правобережна Україна, «сухий закон», Перша світова війна, «товариство тверезості», воєнний стан

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати вплив антиалко-
гольної урядової кампанії Російської імперії на суспільну поведінку
і свідомість населення Правобережної України в переддень та на
початку Першої світової війни.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю сучасних
оцінок впливу і наслідків урядової новації у запровадженні так зва-
ного «сухого закону» 1914 р, що поширився територіально також і
на Правобережну Україну.
Висвітлено життя населення Правобережної України у перед-
день та на початку Першої світової війни в контексті сприйнят-
тя, усвідомлення та реакцій щодо заборони на продаж спирт-
них напоїв. Споживання алкогольних напоїв в Російській імперії
було суттєвим традиційним фактором повсякденного життя.
Запровадження алкогольного «обмеження» стало каталізатором
поглиблення соціально-економічної кризи на початку війни.
Автор звернув увагу на відповідні законодавчі документи, які
офіційно забороняли та обмежували безконтрольну та невпоряд-
ковану торгівлю спиртними і міцними напоями. Період Першої
світової війни співпав із четвертою урядовою антиалкогольною
кампанією та запровадженням «сухого закону» як радикального
методу тотальної заборони продажу спиртних напоїв до закін-
чення військових дій.
Політичний крок у прийнятті «сухого закону» 1914 р. призвів
до значних втрат у фінансовому надходженні до бюджетів різних
рівнів, процвітанню таємної торгівлі недоброякісними спиртними
напоями, збільшення кількості продажу сурогатів, вдосконаленню
та поширенню технологій самогоноваріння, негативного ставлен-
ня до влади та зростання антивоєнних та антиімперських на-
строїв серед військових, що були призванні на фронт.
У статті автор констатує, що радикальні методи Російського
уряду у прийнятті відповідних законодавчих актів були необхід-
ними, оскільки значного поширення набула девіантна поведінка
серед населення (вчинення хуліганських дій, зґвалтувань, само-
губств та вбивств) та її вплив на свідомість жителів. Доведено,
що прийняття «сухого закону» 1914 р. мало як позитивні так і не-
гативні наслідки. Більшість населення Правобережної України не
могла зрозуміти дій влади, оскільки звичаї традиційного застілля
продовжували залишатись. Однак, значна кількість громад розуміла необхідність такої заборони для оздоровлення майбутнього молодого покоління.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-19

Номер

Розділ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ