Tadeusz Wilczyński’s (1888-1981) and Jуzef Treszka’s (1906-1945) images of the forgotten world

Автор(и)

  • Krzysztof Duda

Ключові слова:

Т. Вільчинський, Ю. Трешка, Гуцульщина

Анотація

Львівське академічне середовище початку двадцятого століт-
тя концентрувалося довкола Львівського університету, згодом –
Університету Яна Казимира, і включало багато видатних пред-
ставників науки. Серед співробітників і студентів були як поляки,
так і українці. Львів став місцем, де упродовж двох десятиліть
між світовими війнами творилась культура і наука. Серед ма-
ловідомих в наш час аспектів – історія природних наук, до яких
долучались такі видатні учені як А. Рехман, М. Раціборський
тощо. Особа, що походить із цього середовища, і майже забута в
Польщі, – видатний флорист, професор Тадеуш Вільчинський. Це
стосується і його друга та послідовника, випускник Львівської по-
літехніки – лісника Юзефа Трешки.
Мета статті – на основі архівних матеріалів проаналізувати
внесок двох зазначених осіб в розвиток історії культури і культур-
ної антропології, а також показати їх роль у збереженні культур-
ної спадщини, спільної для Польщі й України. Саме завдяки цим
натуралістам ми можемо повернутися до світу, якого зник в ре-
зультаті війни і політичних перетворень. Він – наш спільний спа-
док, який має бути захищений, як будь що, що об’єднує і надає нам
можливість творити спільне майбутнє, ґрунтоване на діалозі.
Як Тадеуш Вільчинський, так і Юзеф Трешка присвятили себе
фотографії, створивши унікальні зображення їх улюбленого світу,
Східних Карпат – Гуцульщини. У статті ми спробуємо проаналі-
зувати їх фотографічну продукцію і з’ясувати її значення у наш
час. Також буде показано як на цих натуралістів та ентузіастів
природи і культури гуцулів впливали подібні роботи, присвячені
Чорногорії й Покуттю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-10

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ