Історична географія в творчості Мирона Кордуби

Автор(и)

  • С.В. Трубчанінов

Ключові слова:

історична географія, Мирон Кордуба, топоніми, кордони, розселення

Анотація

Мирона Кордубу (1876-1947) вважають одним із найталановиті-
ших учнів М. Грушевського, одним із найвизначніших істориків Східної
і Центральної Європи, видатним дослідником давньої й середньовіч-
ної історії України та доби Хмельниччини, визначним громадсько-
культурним і політичним діячем. Творча спадщина М. Кордуби за-
цікавила науковців ще на зламі ХІХ-ХХ століть, вже після виходу в
світ його перших праць. Але лише з 1991 р. – часу здобуття Україною
незалежності – розпочалося ґрунтовне вивчення життя та діяль-
ності М. Кордуби як науковця і громадсько-політичного діяча. Серед
десятків праць сучасних українських дослідників виділяються моно-
графії Ірини Федорів та Тетяни Кульчицької. Окрім того, І. Федорів
захистила дисертаційне дослідження, яке присвячене науковій і
громадсько-політичній діяльності М. Кордуби.
Одним із головних напрямків наукового пошуку М. Кордуби
була історична географія. Дана стаття є спробою проаналізува-
ти місце історично-географічних студій в творчості М. Кордуби
та їх значення для історичної науки.
Більшість історично-географічних праць М. Кордуби виход или
окремими брошурами або публікувалися у виданнях Наукового
товариства імені Шевченка. Найбільшу активність в галу-
зі історично-географічних досліджень М. Кордуба проявляв у
1920-1930-х роках, коли працював у Львові (1919-1928) та у
Варшавському університеті (1929-1939).
Велике значення М. Кордуба надавав вивченню топонімів, вва-
жаючи їх важливими свідками минулого. З ініціативи М. Кордуби
Археографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка
започаткувала підготовку «Географічного словника Галичини і
Буковини».

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-13

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ