Міські ремісники Поділля наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст.

А.Б. Задорожнюк

Анотація


У статті аналізується становище ремісників Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст. Крізь призму вивчення питань соціального походження ремісників, системи навчання та виробництва розглядаються проблеми економічного розвитку міст Поділля у вказаний період. Досліджується становище цехового ремесла в приватних поселеннях – містечка, у яких на прикладі поширення цехового устрою у ХІХ ст. спостерігається бажання власників поселень збільшити економічні зиски. Робиться висновок про те, що впродовж досліджуваного часу міські ремісники залишалися основними виробниками, що можна пояснити майже повною відсутністю мануфактурної і фабрично-завод сь кої промисловості в містах Поділля. Саме через це повсякденні потреби населення задовольнялися невеликими ремісничими майстернями та армією дрібних промисловців-торгівців.

Ключові слова


Поділля; ремесло; ремісники; виробництво

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074