Багатовимірність геополітичного простору

Автор(и)

  • Т.В. Ігнатьєва

Ключові слова:

простір, геополітичний простір, виміри геопростору, нульвимірний, одновимірний, двовимірний, тривимірний, чотиривимірний простори, геополітика, космополітика

Анотація

Сучасна геополітична картина глобального світу надзвичай-
но різноманітна і характеризується постійною зміною контурів.
Географічні кордони давно не є перешкодою для поширення політич-
ного впливу, політичного простору сильних світових держав і гравців,
а розвиток науково-технічного прогресу безпосередньо впливає на ро-
зуміння соціально-політичних процесів у міжнародному, світовому
та глобальному просторах. Якщо класики геополітики використову-
вали нульвимірний, одновимірний, двовимірний простори для форму-
вання та трактування геополітичних процесів, то сучасний етап
розвитку використовує тривимірний, а гіпотетично – і чотириви-
мірний простори. Це стосується, насамперед, освоєння людиною кос-
мосу, появи інформаційного, віртуального, мережевого, літосферно-
го, вдосконалення гідросферного та інших видів простору.
Україна, як молода держава з незначним досвідом самостійних
міжнародних інтеракцій немає можливостей самостійно форму-
вати і залучати в свою політику нові види та виміри геопростору.
Необхідність збереження національного суверенітету штовхає
український уряд приєднати державу до великого геополітичного
простору ЄС та вийти із зони впливу євразійського. Така важлива
трансформація для нашої країни відбувається з великими поту-
гами, людськими жертвами, соціальною і політичною нестабіль-
ністю. Разом із тим, зміна українського геополітичного вектору,
вірогідно, не покращить наше міжнародне становище, ми і надалі
будемо залишатися геополітичним суб’єктом на політичній кар-
ті Європи. Зміна статусу України буде залежати від того яким
чином і як швидко будуть покращуватися фактори могутності, і
насамперед – науково-технічні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-29

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ