Бойова співдружність українських та польських патріотів у польському Русі Опору

Ю.А. Клімчук

Анотація


У статті на основі аналізу історіографії та вивчення комплек-
су джерел зроблено спробу представити погляд автора на участь
українців у польському Русі Опору, оскільки в радянські часи ця
проблема була під фактичною забороненою, а у період державної
незалежності України поки що не знайшла належного осмислення
в літературі. Між тим, інформація, що міститься в розрізнених
наукових і краєзнавчих розвідках, засвідчує про активну участь
українців у боротьбі з гітлерівськими окупантами на різних фрон-
тах Другої світової війни з самого її початку, в тому числі й у поль-
ському Русі Опору.
Вивчення введеної у науковий обіг низки джерел і осмислення
наукової літератури на сучасній методологічній основі дозволило
виявити та простежити безпосередню участь і форми антифа-
шистської боротьби вихідців з України в Русі Опорі на території
Польщі. Обґрунтовано, що, на відміну від країн Західної Європи, в
Польщі, поряд із військовополоненими та примусово вивезеними
на роботи особами, що тікали з таборів та ешелонів по дорозі до
Німеччини, значну частину українських партизан і підпільників
становили направлені радянським командуванням десантники, а
також групи, загони та з’єднання партизанів, котрі діяли на те-
риторії України та Білорусії. Саме вони в Польщі та інших країнах
виконувати спеціальні завдання.
Охарактеризовано героїчні вчинки українців, які, приєднавшись
до польських патріотів або самостійно створивши бойові підрозді-
ли, вели самовіддану боротьбу проти спільного ворога – нацизму.
Підкреслено, що в суспільній пам’яті польського народу зберігаєть-
ся бойова співдружність із українськими патріотами, особливо ша-
нує нагороджених найвищими державними нагородами – «Хрестом
Грюнвальда», «Хрестом Хоробрих», орденом «Віртуті Мілітарі» та
Партизанським хрестом.


Ключові слова


радянські військовополонені; українці; Друга світова війна; Рух Опору в Польщі; Армія Людова; партизани

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074