До питання про періодизацію антинацистського Руху Опору в Україні

М.А. Слободянюк

Анотація


У статті розглядається проблема періодизації радянського
руху Опору в Україні, а також антинацистського руху Опору в
Україні загалом. Автор аналізує основні точки зору учених на пері-
одизацію антинацистської боротьби, які склалися в історіографії.
На думку дослідника, не можна погодитися з офіційно прийнятою
в СРСР схемою періодизації радянського партизанського руху, яка
відповідала загальній періодизації Великої Вітчизняної війни. Ця
періодизація не враховує важливі чинники, які суттєво впливали
на перебіг «малої війни». Найбільше уваги у статті приділяється
виробленню та врахуванню критеріїв, які мають застосовувати-
ся при розробці розгорнутої сучасної періодизації руху Опору або
окремих його складових. Насамкінець, автор пропонує відповідний
набір критеріїв та власну схему періодизації антинацистського
руху Опору в Україні.


Ключові слова


рух Опору; періодизація; критерії

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074