Публіцистична антипольська література 1920-1930 рр. як джерело формування суспільної рефлексії громадян УСРР про Польщу

Автор(и)

  • К.В. Мельничук

Ключові слова:

УСРР, СРСР, більшовики, петлюрівці, пілсудчики, «капіталісти», буржуазія, «імперіалістичні держави», робітничий клас, «образ ворога»

Анотація

У статті проаналізовано радянські публіцистичні видання про
Польщу в міжвоєнний період. Охарактеризовано тематику пропа-
гандистських брошур, яка включала роботи про політичну ситу-
ацію в ІІ Речі Посполитій, робітничий і революційний рухи в країні,
а особливо – про гіпотетичну загрозу Радянському Союзу з боку
Польщі й репресивну політику польської влади на західноукраїн-
ських землях. Саме теза про імовірність нової «буржуазної інтер-
венції» служила основою для зображення Польщі як потенційно не-
безпечної для СРСР держави. Крім того, для українського читача
спеціально робився наголос на тому, що «польські пани» – не лише
соціальний, але й національний ворог українців.

Досліджено методи радянської пропаганди, які використовува-
лись для формування негативного образу про Польщу, поляків в
свідомості громадян УСРР. Охарактеризовано курс на формування
загального образу західних держав як ворожих та небезпечних для
СРСР і в тому числі для УСРР. Показано практики нав’я зу ван ня
кліше про політиків і органи влади сусідньої країни, формування
у читачів зневажливого ставлення до польських і західноукраїн-
ських політиків, підкріплюване принизливими визначеннями і ха-
рактеристиками.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-10

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ