Публіцистична антипольська література 1920-1930 рр. як джерело формування суспільної рефлексії громадян УСРР про Польщу

К.В. Мельничук

Анотація


У статті проаналізовано радянські публіцистичні видання про
Польщу в міжвоєнний період. Охарактеризовано тематику пропа-
гандистських брошур, яка включала роботи про політичну ситу-
ацію в ІІ Речі Посполитій, робітничий і революційний рухи в країні,
а особливо – про гіпотетичну загрозу Радянському Союзу з боку
Польщі й репресивну політику польської влади на західноукраїн-
ських землях. Саме теза про імовірність нової «буржуазної інтер-
венції» служила основою для зображення Польщі як потенційно не-
безпечної для СРСР держави. Крім того, для українського читача
спеціально робився наголос на тому, що «польські пани» – не лише
соціальний, але й національний ворог українців.

Досліджено методи радянської пропаганди, які використовува-
лись для формування негативного образу про Польщу, поляків в
свідомості громадян УСРР. Охарактеризовано курс на формування
загального образу західних держав як ворожих та небезпечних для
СРСР і в тому числі для УСРР. Показано практики нав’я зу ван ня
кліше про політиків і органи влади сусідньої країни, формування
у читачів зневажливого ставлення до польських і західноукраїн-
ських політиків, підкріплюване принизливими визначеннями і ха-
рактеристиками.


Ключові слова


УСРР; СРСР; більшовики; петлюрівці; пілсудчики; «капіталісти»; буржуазія; «імперіалістичні держави»; робітничий клас; «образ ворога»

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074