Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.): структурна класифікація документів фонду Держархіву Хмельницької області

Автор(и)

  • Г.В. Лях

Ключові слова:

консисторія, столи, документи, справи, відомості

Анотація

Стаття присвячена фонду Подільської духовної консисто-
рії (1795-1920 рр.). як важливому джерелу загальноукраїнської,
так і регіональної історії, що зберігається у Державному архіві
Хмельницької області. Зазначається, що матеріали фонду частко-
во використовувалися дослідниками у своїх наукових цілях. На осно-
ві проведеного автором огляду справ фонду робиться спроба здій-
снити структурну класифікацію його документів і матеріалів.
Автором відмічається комплекс документів за типово-видовою
ознакою, який сформувався внаслідок діяльності Подільської духо-
вної консисторії. Робиться спроба показати в історичному ракурсі
процес формування документального комплексу, який формувався
в церковній установі на основі її складових: пресудствія, канцелярія,
столи. Відповідно до функцій цих структур відбувалося накопичення
матеріалів, які в майбутньому склали основу фонду. Окрім діловод-
ної документації в фонді накопичувалися і інші документи.
Зазначається, що окрім регіонального характеру документів
з церковного життя Поділля, в фонді представлені і законодавчі
акти влади і Священного Синоду, які впливали на регулювання
церковного життя не лише консисторії, а й в сієї церкви.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-09

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ