Внутрішні перетворення на Лівобережжі після Ніжинської «чорної» ради 1663 р.

Автор(и)

  • В.В. Слюсаренко

Ключові слова:

І. Брюховецький, Я. Сомко, В. Золотаренко, Лівобережний Гетьманат, «чорна рада», М. Гвинтівка, «летючі загони»

Анотація

У статті розглядаються заходи внутрішньої політики, які
здійснив гетьман І. Брюховецький на Лівобережній Україні піс-
ля здобуття булави на Ніжинській «чорній раді», що проходила у
червні 1663 р. Дана проблема є доволі актуальною, оскільки мало
досліджена в українській історії. У статті звертається увага
на адміністративні зміни, які відбулися в політичному устрої
Лівобережжя, дається характеристика політичним перетворен-
ням, здійсненим гетьманом, а також висвітлюються наслідки цих
перетворень для Лівобережної України. Акцентується увага на на-
слідках боротьби лівобережного гетьмана зі своїми політичними
конкурентами. Висвітлюється репресивна політика лівобереж-
ного гетьмана по відношенню до своїх політичних конкурентів.
Окреслюється роль російської влади у цій політиці. З’ясовується
також її вплив на гетьмана І. Брюховецького та на його політику
після здобуття гетьманської булави. Аналізуються як позитив-
ні, так і негативні заходи внутрішньої політики І. Брюховецького.
Окреслюються фактори, які характеризують І. Брюховецького в
період гетьманування: хитрість, вміння лавірувати на інтересах
різних прошарків населення, проте звертається особлива увага на
тому, що деякі свої обіцянки гетьман так і не втілив у життя
після Ніжинської «чорної» ради. Акцентується увага на тому, що
прихід до влади Брюховецького став одним із вирішальних чинни-
ків початку періоду «руїни» в історії України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-11

Номер

Розділ

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ