Випуск 1

Зміст

Вступне слово PDF
Редколегія .

ДАВНЯ ІСТОРІЯ

Теклівський курганний некрополь PDF
А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал, В.П. Мегей, О.Д. Могилов

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НОВОГО ЧАСУ

Зміст, форми й особливості боротьби селян у період найвищого піднесення національної революції (1648 – серпень 1649 рр.) PDF
В.С. Степанков
Яким Сомко: На шляху до гетьманської булави (політичний портрет діяча періоду руїни Української козацької держави) PDF
В.В. Газін
Чисельність й етносоціальний склад населення міст і містечок Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. PDF
О.Л. Кузема
Формування господарств фермерського типу в Україні в період утвердження ринкових відносин (перша половина ХІХ ст.) PDF
В.В. Нечитайло
Професор О. Котляревський та Київське слов’янське благодійне товариство у 70-х рр. ХІХ ст. PDF
В.Д. Коцюк
З історії польської преси в Україні на початку ХХ ст. PDF
Л.В. Баженов
Аграрне питання в програмних документах українських ліберальних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. PDF
В.А. Дубінський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Гетьман Павло Скоропадський і Кам’янець-Подільський державний український університет (1918 р.) PDF
О.М. Завальнюк
Створення червоної української галицької армії PDF
С.В. Олійник
Боротьба громадських організацій в Україні за збереження української національної школи в період денікінщини (вересень – грудень 1919 р.) PDF
Е.М. Мельник
Профспілки України і робітничі бібліотеки у 1920-х роках PDF
А.Ф. Суровий
Повстансько-підпільна діяльність Якова Гальчевського у Правобережній Україні (1921 – перша половина 1922 рр.) PDF
Д.П. Красносілецький
Депортація українського селянства в період колективізації (кінець 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.) PDF
В.І. Адамовський

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Східна політика Ваймарської республіки в повоєнній історіографії PDF
В.П. Газін
Містечка Правобережної України у добу української революції 1917-1920 рр.: історіографія проблеми PDF
О.Б. Комарніцький

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Торговельні відносини Кам’янця-Подільського з державами Центрально-Східної Європи у XV-XVII ст. PDF
М.Б. Петров
Російська система управління Сибіром в XVI-XVII ст. PDF
С.В. Трубчанінов
Політико-адміністративні перетворення в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ століття PDF
А.Г. Філінюк
Стан фабрично-заводської промисловості в містах і містечках Поділля у ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
А.Б. Задорожнюк
Деякі аспекти українізації шкіл Поділля в період революційних подій 1917-1918 рр. PDF
В.В. Коваль
Інтелігенція Кам’янець-Подільського регіону в контексті історико-краєзнавчого руху 20-х років ХХ ст. PDF
В.О. Савчук
Кам’янець-Подільський замок XIV-XVII ст. у дослідженнях Ю. Сіцінського PDF
С.В. Маланчук
Іван Володимирович Гарнага – дослідник історії Поділля PDF
В.С. Прокопчук