Випуск 5

Зміст

НА ПОШАНУ ПРОФЕСОРА М. Б. ПЕТРОВА (до 60-річчя від дня народження)

Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий український історик, талановитий педагог PDF
С.А. Копилов, В.С. Степанков

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина ХХ століття): історіографія проблеми PDF
В.І. Адамовський
Еволюція поглядів на єдиний «старий світ»: історичний огляд PDF
І.В. Артьомов
Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського PDF
В.В. Галатир
Уніатська церква на Поділлі (за матеріалами «Подольских епархиальных ведомостей») PDF
М.І. Гончар
Анекдот второй половины XIX – начала ХХ в. как источник изучения истории повседневности PDF
А.А. Демичев
Пріоритетні напрямки діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку PDF
Т.А. Клименко
Становлення документознавства як науки PDF
А.А. Лубчинський
Становлення документознавства як науки PDF
А.А. Лубчинський
Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті – 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії PDF
С.В. Маркова
Сучасна українська історіографія національно- визвольної і соціальної боротьби на теренах Поділля (1648 – перша половина 1649 рр.) PDF
І.А. Найчук
Формування архівних підрозділів у структурі інформаційно-облікового забезпечення радянських органів державної безпеки у 1920-х – на початку 1930-х років PDF
Р.Ю. Подкур
Історіографічна ситуація в Кам’янець-Подільському державному українському університеті в 1918-1919 рр. (за матеріалами газети «Життя Поділля») PDF
А.А. Теліга

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Участь депутатів від Подільської губернії у роботі Української думської громади ІІ Державної Думи Російської імперії PDF
А.Л. Глушковецький
Участь П. Калнишевського в російсько- турецькій війні 1768-1774 рр. PDF
О.В. Гордійчук
Леся Українка про шляхи вирішення аграрного питання в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
В.А. Дубінський
Громадсько-благодійна робота підрозділів Всеросійського земського союзу у Правобережній Україні в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) PDF
П.В. Кліщинський
Бібліотека давньосховища при Подільському єпархіальному історико-статистичному комітеті як осередок збереження пам’яток друку та письма (1890-1920 рр.) PDF
Н.В. Крик, І.О. Старенький
Товариство «Руська Бесіда» в громадському житті Закарпаття в другій половині ХІХ ст. PDF
Р.І. Майор
Генеральний подільський староста Станіслав Лянцкоронський (1510-1535 рр.) PDF
В.М. Михайловський
Громадсько-релігійне життя православних міщан Київської єпархії 1900-1917 рр. PDF
Т. Муженко
Реформа 19 лютого 1861 р. та церковне життя правобережних єпархій України PDF
В.С. Перерва
Державно-політичні засади запровадження та виконання рекрутської повинності у Правобережній Україні PDF
С.А. Сидорук
Буковинський прикордонний інцидент 1709 року PDF
О.М. Слісаренко
Батозька битва у висвітленні М. Костомарова та М. Грушевського PDF
В.С. Степанков
Вживання алкоголю військовослужбовцями російській армії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
В.Б. Стецюк
Торговельно-економічні відносини Правобережної України і Бессарабії в першій половині ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва
З історії відкриття і дослідження могильника середньовічного міста Губин PDF
В.І. Якубовський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Стан кінематографу в Україні за доби Гетьманату П. Скоропадського PDF
О.М. Бачинська, С.В. Трубчанінов
Міграційна ситуація в Україні PDF
Д.Й. Білак
Соціокультурна роль музею у контексті проблем музейної комунікації PDF
П.В. Вербицька
Нова стратегія українсько-євросоюзівських взаємовідносин в контексті пріоритетності євроінтеграційного курсу держави після президентських виборів 2010 року PDF
Н.О. Гомонай
Комуністична диктатура і політика духовного геноциду українського народу PDF
О.П. Григоренко
Українські студенти у збройній боротьбі в період національного державотворення (1918-1920 рр.) PDF
А.Л. Донець
Російські виші та національне відродження в Україні (1917-1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
Співпраця Народних Комісаріатів освіти УСРР та РСФРР у справі культурно-освітнього обслуговування українського населення Кубані у 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. PDF
І.А. Ісакова
Міжнародне військове співробітництво у сфері підготовки військових інженерів та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000-2006 рр.) PDF
Р.Л. Колос
Студентство педагогічних технікумів Житомирщини у 20-ті рр. ХХ ст.: формування складу, навчальна діяльність PDF
О.Б. Комарніцький
Діяльність сільських «Просвіт» Правобережної України (за матеріалами архівів) PDF
Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк
Діяльність Всеукраїнського земського союзу в період Гетьманату П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) PDF
О.І. Леміжанська
Діяльність робітничих факультетів у Житомирі та Мархлевську при Польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) PDF
І.В. Міщенко
Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1931 році: масштаби, характер, наслідки PDF
І.В. Рибак
Політико-соціальні передумови підписання Варшавського договору 1920 року в спогадах Віктора Приходька PDF
А.М. Трембіцький, В.О. Парандій
Самосуд селян у Наддніпрянській Україні в період Центральної Ради PDF
В.А. Філінюк
Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. PDF
О.В. Чеберяко

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Волинь і Старокостянтинів в житті та дослідженнях Олексія Барановича (до 120-річчя від дня народження українського історика) PDF
Л.В. Баженов, С.Е. Баженова
Формування та діяльність управлінських структур Подільської православної єпархії в умовах інкорпораційної політики російського самодержавства (кінець XVIII – 50-ті роки XIX ст.) PDF
Ю.І. Блажевич
Зміни в системі освіти подолян наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст. PDF
А.М. Боднар
Роль освітніх закладів у дослідженні історії рідного краю в 1919–1929 рр. PDF
А.М. Желєзко
Дослідження Вірменського Миколаївського храму у Кам’янці-Подільському впродовж 1989-1996 рр. PDF
А.Б. Задорожнюк
Скільки ж років Славуті? PDF
С.Ф. Ковальчук
Плани будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) PDF
А.І. Машталір
Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. PDF
Л.Л. Місінкевич
Алєщенко Михайло Іванович (до 60-річчя від дня народження) PDF
В.А. Нестеренко
Становище освіти на Поділлі в 1921-1923 рр. PDF
М.П. Олійник
«Тернопільський край» у складі Російської імперії (1810-1815 рр.): приємна несподіванка чи важкий тягар? PDF
С.В. Олійник
Подолянин К. Туркало – жертва сфальсифікованої справи «Спілки визволення України» PDF
В.С. Прокопчук
Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917–1921 рр. на Поділлі PDF
А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ідейно-політичні течії словацького національного руху та їх програми на початку ХХ ст. PDF
І.І. Боровець
Діяльність філії «Союзу українок» в Перемишлі на ниві фахового шкільництва у міжвоєнний період PDF
Л.М. Коваль
Міжнародно-правовий захист національних меншин Першої Чехословацької республіки PDF
О.М. Кравчук

РЕЦЕНЗІЇ

Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління PDF
В.В. Газін
Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання PDF
М.М. Алексієвець, О. Валіон