Випуск 2

Зміст

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Курганна група ранньоскіфського часу у пониззі Смотрича PDF
А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал
Християнізація Середнього Подністров’я в Х-ХІІІ ст PDF
О.Л. Баженов
Правові стосунки між вірменською, польською та українською громадами Кам’янця-Подільського (XVI–XVII ст.) PDF
М.С. Копилова
Участь П.Дорошенка у Кам’янецькій кампанії 1672 р. Мегмеда ІV та її політичні наслідки PDF
В.С. Степанков
Вплив геополітичного становища Правобережної України на зміну російсько-європейського протистояння кінця ХVІІІ ст. PDF
Т.В. Ігнатьєва
Повинності, пов’язані з військовими постоями, та їх вплив на господарський розвиток Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк
Лібералізація релігійного законодавства у роки Російської революції 1905–1907 рр. та зміна правового становища віруючих піз-ньопротестантських конфесій PDF
І.А. Опря
Становище промисловості, промислів і торгівлі на території Правобережної України в роки Першої світової війни PDF
П.В. Кліщинський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Функціонування Київського українського народного університету – прорив національної освіти і науки у 1917-1918 рр. PDF
О.М. Завальнюк
Тарас Шевченко як символ національно-визвольної боротьби українців у 1917 році PDF
А.І. Машталір
Особливості відновлення компартійного та радянського субцентрів влади в УСРР наприкінці 1919 – на початку 1920 рр. PDF
В.Ю. Васильєв
Матеріальне становище студентів Кам’янець- Подільського інституту народної освіти у 1920-ті рр. PDF
О.Б. Комарніцький
Головне управління в справах літератури та видавництв УРСР та керівництво цензурними органами PDF
В.А. Бабюх
Форми господарювання українського селянства в 20-х рр. ХХ ст. PDF
А.А. Лубчинський
Взаємодія громадських організацій з державою і становлення громадянського суспільства в Україні (1989-2000-х рр.) PDF
О.В. Горбняк

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Соціально-етнічна структура міського населення Подільській губернії та її вплив на промисловий розвиток регіону у ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
А.Б. Задорожнюк
Становлення транспортної мережі Подільської губернії та її вплив на розвиток міст у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
С.М. Єсюнін
Особливості організації виборів до ІV Державної Думи Російської імперії в Подільській губернії PDF
А.Л. Глушковецький
Діяльність профспілки робітників землі і лісу на Поділлі в 1920-х роках PDF
А.Ф. Суровий, В.Й. Жезіцький
Дослідження грецької меншини України у контексті історико-краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. PDF
В.О. Савчук
Діяльність УНКВД Вінницької області під час «Великого терору» 1937-1938 рр. PDF
Р.Ю. Подкур
Голодовий терор та остаточне утвердження колгоспно-радгоспної системи ведення сільського господарства на Поділлі та Південно-Східній Волині PDF
І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв
Подоляни в еміграційному українському мистецькому середовищі (20-ті – 80-ті рр. ХХ століття) PDF
А.М. Трембіцький

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

«Українське питання» в контексті політичної боротьби в Центрально-Східній Європі в середині ХVІІ ст PDF
В.П. Газін
Соціальна політика уряду Словацької держави 1939-1945 рр. PDF
І.І. Боровець

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Причини та передумови розгортання національно- визвольних змагань українського народу в середині XVII ст. в оцінці М.І. Костомарова PDF
В.В. Верстюк
Постать Івана Виговського в оцінці В’ячеслава Липинського PDF
С.С. Калуцький
Дослідження історії українського мистецтва у працях В. Січинського PDF
В.Л. Логвіна
Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Наддніпрянщини (1890-ті – 1917 роки): сучасна історіографія PDF
В.А. Дубінський
Джерелознавчий аналіз документальних листівок: етапи дослідницької процедури PDF
І.В. Дробна

РЕЦЕНЗІЇ

Монографія про «Українську школу» в польській літературі ХІХ ст. PDF
В.В. Марчук