УГОРСЬКА АНТИЄВРЕЙСЬКА ПОЛІТИКА НА ЗАКАРПАТТІ (березень 1939 – березень 1944 рр.)

Ю.В. Славік

Анотація


У даній статті проаналізовані основні тенденції угорської антиєврейської політики на Закарпатті з моменту повної краю у березні 1939 р. і до вступу німецьких військ на територію Угорщини у березні 1944 р. Значна увага автором приділена законодавчим обмеженням угорської єврейської общини та їх реалізації на території Закарпаття у згаданий період. Автором було зазначено про поступовий розвиток антисемітських тенденцій в угорському політичному середовищі з моменту встановлення влади регента Міклоша Горті у 1920 р. і до запровадження антиєврейських законів в період Другої світової війни. Окремо акцентовано на пропагандистській компанії, яка велася зі сторони влади з метою формування серед місцевого неєврейського населення антисемітських настроїв. Таким чином створювався «внутрішній ворог» у суспільстві, яким угорська влада обґрунтовувала важке економічне становище в державі та, в «боротьбі» з яким, планувалося отримати певні матеріальні блага для задоволення потреб неєврейського населення.  

У статті також зазначені особливості антисемітської політики угорської влади та основні зовнішньополітичні та внутрішньополітичні умови, які впливали на поступовий її розвиток. Було обґрунтовано значний вплив Німеччини на розгортання антисемітської політики угорською владою, що стало наслідком поступового входження Угорщини до агресивного пронімецького блоку. В свою чергу автором було відмічено, що незважаючи на сильний вплив Німеччини в єврейському питанні, угорський уряд не здійснював радикальних кроків у його «остаточному вирішенні». Особливо це проглядалося у контексті загальноєвропейського становища єврейського населення, зокрема в підконтрольних Німеччині територіях, де здійснювалися масові депортації та фізичне знищення євреїв. В свою чергу в Угорщині, зокрема і на Закарпатті, відбувалося тільки законодавче обмеження діяльності євреїв в економічній та громадсько-політичній сфері, проте дана політика не передбачала фізичного їх знищення. Це призвело до масової імміграції євреїв із сусідніх країн до Угорщини.

Важливою частиною дослідження є розгляд питання перших масових депортацій євреїв із території Закарпаття, які відбулися влітку 1941 р. Детально розглянуто передумови їх здійснення та безпосередні етапи  їх виконання як на території Закарпаття, так і за її межами. Автором також було проаналізовано участь окремих представників угорської політичної верхівки у здійсненні даних депортацій та участь угорських військових частин у масових розстрілах депортованих євреїв поблизу Кам’янця-Подільського.

Ключові слова


євреї; Угорщина; репресії; антисемітизм; Закарпаття; депортації; Міклош Козма; Кам’янець-Подільський

Повний текст:

PDF

Посилання


Аресты въ мукачевской аферѣ продолжаются // Русское слово. – 1941. – № 77. – 1 октября. – С. 2;

Вокругъ закона о евреяхъ // Карпаторусскій голосъ. – 1940. – № 12. – 16 февраля. – С. 3;

Державний архів Закарпатської області. – Ф. 3223. – оп. 5. – спр. 6. – на 28 арк.

ДАЗО. – Ф. 3223. – оп. 5. – спр. 10. – на 32 арк.

Еврейскій вопросъ в Унгварѣ // Русское слово. – 1942. – № 35. – 10 мая. – С. 3;

Изъ Вульховца выселено около тысячъ галичанъ // Русское слово. – 1941. – № 58. – 27 іюля. – С. 2;

История еврейской общины. Годы роста // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jewish.uz.ua/index.php/history

Йешуягу А. Елинек. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатськой Руси и Мукачева (1848-1948) / Йешуягу А. Елинек; пер. з англ. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга. – Ужгород: Изд-во В. Падяка, 2010. – 498 с.

Кобаль Й. Анатомія ужгородського Голокосту / Й. Кобаль // Срібна Земля-Фест. – 2007. – № 46 (601). – 29 листопада-5 грудня. – С. 11;

Магочій П.-Р. Євреї на Закарпатті. / П.-Р. Магочій. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2005. – 27 с.;

Мазурок І. Правове становище Закарпаття у 1939-1944. / І. Мазурок. – Ужгород: Карпатська Вежа, 2010. – 306 с.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІ (1918-1945) / Ред. кол.: Гранчак І., Балагурі Е., Грицак І., Ілько В., Поп І: історія. – Ужгород, вид. «Закарпаття», 1995. – 665 с.;

Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-1944) / Р. Офіцинський. – Передм. В. Задорожного. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1997. – 244 с.

Польскихъ подданныхъ выселяютъ изъ Ужгорода // Русское слово. – 1941. – № 57. – 23 іюля. – С. 3;

Рабинович Э. Спасение евреев Будапешта. Миклош Хорти с 17 марта по 16 октября 1944 г. Дипломаты 1942-1945 г. и много других праведников / Э. Рабинович. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://berkovich-zametki.com/2014/Starina/Nomer1/ERabinovich1.php;

Регентській комиссаръ Николай Козма представилъ свою программу // Русское слово. – 1941. – № 4. – 18 сентября. – С. 3;

Самчукова М. Орда іде / М. Самчукова // Карпатська Україна в боротьбі: збірник. – Відень: Видання Української пресової служби, 1939. – 233 с. – С. 152-158;

Хворостникь П. Жыди и мы. / П. Хворостникь // Недиля. Общественная-новинка. – 1942. – № 33. – 23 августа. – С. 1.

Шторк Т. Голокост на Підкарпатті. «Єврейські закони» (1938-1942). Депортація в 1941 році / Т. Шторк // Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720 с.

Штрафы за нарушеніе еврейскаго закона // Русское слово. – 1941. – № 20. – 12 марта. – С. 2;

Щербей Н. Нашъ народъ о жидахъ / Н. Щербей // Карпаторусскій голосъ. – 1940. – № 87. – 26 ноября. – С. 4; Щербей Н. Нашъ народъ о жидахъ / Н. Щербей // Карпаторусскій голосъ. – 1940. – № 91. – 14 декабря. – С. 4;

Braham R. L. The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary / R.L. Braham. – Detroit: Wayne State Univ. Press, 2000. – 321 p.

Horthy Nicholas, Memoirs. Annotated by Andrew L. Simon // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hungarianhistory.com/lib/horthy/horthy.pdf

Patai R. The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology / R. Patai. – Detroit: Wayne State Univ. Press, 1996. – 730 p.;

The first massacre: Kamenets-Podolsky // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://degob.org/index.php?showarticle=2019.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074