ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ АРХІВ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ (40–50-і РОКИ ХХ СТ.)

В.С. Прокопчук

Анотація


У статті на прикладі Дунаєвецького району Хмельницької області досліджено процес відбудови архівної справи  у повоєнний час. Показано, яких збитків архівам усіх рівнів завдала Друга світова війна, як органи влади та архівного управління, підпорядкованого НКВС, вживали заходів для збереження документальних свідчень про воєнні події, злочинну діяльність окупантів і колаборантів.

Встановлено збитки, завдані війною низовій архівній ланці, зокрема Дунаєвецького району, поетапні кроки з відновлення архівної справи, збору документів і матеріалів періоду окупації, налагодження діловодства і створення відомчих архівів в установах, організаціях, на підприємствах і в колгоспах. Показано внесок дунаївчанина-архівіста Федора Павловича Шевченка у розбудову архівної справи в Україні, діяльність науково-видавничого відділу Архівного управління Української РСР, який він очолив 1943 року, видання низки документальних збірників за його редакцією.

Доведено, що вже у 50-і роки ХХ ст. архівні установи Хмельниччини не тільки відновили матеріальну базу й кадровий потенціал, налагодили взаємодію усіх ланок архівної мережі, а й посилили використання архівних фондів з науковою метою, публікували документи і матеріали, видали перші у повоєнний час документальні збірники.

Ключові слова


Дунаєвецький район; районний архів; архівна справа; фонд; евакуація; збитки; відбудова

Повний текст:

PDF

Посилання


Поточний архів архівного відділу Дунаєвецької районної державної адміністрації, спр. 1.

Апанович О.М. Федір Павлович Шевченко – історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина: спогади та історіографічний аналіз / Олена Апанович. – Київ: Ін-т іст. України НАН України, 2000. – 180 с.

Архівна справа на Хмельниччині : зб. док., матер. і світлин / [упорядн.: Бернадська Л.В., Завальнюк О.М., Байдич В.Г. та ін. ; редкол.: Баженов Л.В. та ін.]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2012. – 416 с.

Вронська Т.В. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко. – Харків: Права людини, 2014. – 584 с.

Григоренко О.П. Уродженці Дунаєвеччини доктори історичних наук, професори Ф.П. Шевченко і В.С. Прокопчук – видатні історики, організатори архівної справи та історико–краєзнавчих досліджень / О.П. Григоренко// Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. – краєзн. пр. – Кам’янець – Подільський: Зволейко Д.Г., 2013. – Вип. 5. – С. 585–603.

Дунаєвеччина в іменах: біобібліогр. довідник / В.С. Прокопчук, Т.К. Прокопчук, С.В. Олійник. – Дунаївці, 2007. – Вип. 2. – 112 с.

Кириченко І. Архівне будівництво у Хмельницькій області // Архіви України. – 1968. – № 4. – С. 13–22.

Листи з фашистської каторги: збірник листів радянських громадян, які були вигнані на каторжні роботи до фашистської Німеччини / автор передм. і ред. Ф.П. Шевченко. – Київ: Укрполітвидав, 1947. – 157 с.

Мищак І.М. Діяльність оперативних груп архівного управління України по збиранню документальних матеріалів (1941–1944 рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – Київ: Рідний край, 1999. – Вип. 6. – С. 204–209.

Прокопчук В.С. Вшанування пам’яті Ф.П. Шевченка на його батьківщині в м. Дунаївці / Віктор Прокопчук // «Істину встановлює суд історії: зб. на пошану Федора Павловича Шевченка» / [упорядн.: С. Батуріна, Г. Боряк, Л. Дубровіна, І. Матяш та ін.; відп. ред. Геннадій Боряк]. – Київ: Держкомархів України, 2004. – Т. 1: Джерела. – С. 207–213.

Його. Вшанування пам’яті Ф.П. Шевченка на його батьківщині в м. Дунаївці / Віктор Прокопчук // Історіографічні дослідження в Україні: наук. зб. / відп. ред. Ю.А.Пінчук. – Київ: НАН України, Ін-т іст. України, 1999. – Вип. 7: Пам’яті історика України, чл.-кор. НАН України Ф.П. Шевченка. – С. 91–99.

Його. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. / В.С. Прокопчук; [наук. ред. П.Т. Тронько]. – Кам’янець – Подільський: Оіюм, 2009. – С. 185.

Його. Федір Павлович Шевченко і Дунаєвеччина // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр. – Дунаївці; Кам’янець – Подільський: К-ПДУ, ІВВ, 2000. – Вип. 2. – С. 207–211.

Селянський рух на Буковині в 40-х рр. ХІХ ст.: зб. док. / упорядн. Ф.П.Шевченко. – К.: Укрполітвидав, 1949. – 229 с.

Федір Павлович Шевченко: біобібліографія / упорядн.: Г.В. Боряк, Н.О. Герасименко, О.В. Тодійчук; відп. ред. П.С. Сохань. – Київ: Ін-т іст. АН УРСР, 1989. – 106 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074