Деякі міркування про польські спільноти на Поділлі

К. Полек

Анотація


У статті зроблено спробу розкрити з позицій сучасної історичної науки Республіки Польща витоки та еволюцію проживання польської спільноти на Поділлі. Підкреслено, що Поділля є регіоном між західною та східною цивілізаціями, тереном взаємопроникнення культур багатьох народів, у тому числі українського і польського. Це, в свою чергу, відбилось як на історії краю загалом, так і на специфіці соціально-економічного розвитку й духовно-культурних цінностей подолян. Наголошено, що за історичними джерелами із Поділлям суспільне життя полів починається з другої половини ХІV ст., що сприяло посиленню на його розвиток впливу західної цивілізації.

З’ясовано, що перші феодальні володіння поляків зафіксовані 1394–1402 рр. і пов’язані королівським двором В. Ягайла. Вслід за цим документи засвідчують про призначення у них перших управителів із числа поляків. Обґрунтовано, що з поселенням у краї дедалі більшого числа поляків й концентрацією в їх руках земельних володінь стали утверджуватися відповідна модель суспільних відносин на Поділлі і процесами асиміляції корінних мешканців. Вони супроводжувалися законодавчими, нормативними та адміністративно-територіальними змінами і формуванням специфіки взаємин між заможною польською верхівкою та українським селянством, становленням нової ієрархії чиновницького апарату.


Ключові слова


Поділля; українці; поселення; поляки; польська верхівка; феодальні володіння; суспільні відносини; ієрархія

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Koczerska М. Unia w Krewie i Horodle / M. Koczerska // Mówią Wieki. – 2015. – № 8. – S. 32-39.

KurtykaJ. Podole w czasach jagiellońskich / J. Kurtyka. – Kraków, 2011. – 227 s.

SielickiF. Najstarsza Kronika Kijowska /F Sielicki // Powieści Minionych Lat. – Wrocław, 2005. – 316 s.

TęgowskiJ. Sprawa przyłączenia Podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku /J. Tęgowski // Teki Krakowskie. – 1997. – № 5. – S. 155-176.

Wilamowski М. Powstanie i początki hierarchii urzędów ziemskich województwa ruskiego i Podola. Z dziejów elity politycznej Polski pierwszej połowy XV wieku / M. Wilamowski // Rocznik Historyczny. – 1998. – № 65.

Janeczek А. Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej w XIV – XVI w. / A. Janeczek // Przegląd Historyczny. – 1978. – № 69. – S. 62-74.

Михайловський В. Спільне правління братів Коріатовичів на Поділлі (1340-ві – 1394 рр.): структура оточення / В. Михайловський // Укр. іст. журн.– 2009. –№ 5. – С. 34-47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074