ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ У КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ СФЕРІ

Ю.М. Лопатовський

Анотація


У статті висвітлюється діяльність виконавчих комітетів громадських організацій у культурно-просвітницькій сфері, яка являлась одним із напрямків новоутворених органів місцевого самоврядування. Звертається увага на ступіть дослідження даної проблеми та її актуальність, з метою з’ясування в повній мірі значення їх діяльності не лише в політичній а й інших сферах життя регіону. Відображено участь виконкомів в просвітницькій діяльності, сфері охорони культурної спадщини та  освіти. Окреслено діяльність просвітницьких комісій при громадських комітетах, які ставили за мету пропагування ідеї демократичного перевлаштування суспільства та проведення виховної та просвітницької роботи серед населення. Висвітлюється діяльність інформаційних бюро, які утворювались при губернських та повітових  виконавчих комітетах громадських організацій враховуючи складну політичну ситуацію та недостатню кількість інформації, що надходила до повітів та волостей. Показано місце видавничої діяльності, яка здійснювалась виконавчими комітетами з метою донесення інформації переважно на села, де часто населення не розуміло того, що відбувалося в країні. Піднімається питання української мови та українізації народної освіти, розширення шкільної мережі й докладання зусиль для забезпечення шкіл підручниками, підготовка учительських кадрів та співробітництво у вирішенні перерахованих питань з земствами. Виділяються маловивчені аспекти та перспективні напрямки дослідження теми, проблеми які виникали під час діяльності виконавчих комітетів громадських організацій у культурно-просвітницькій сфері та шляхи їх вирішення.

Ключові слова


виконавчі комітети; культурно-просвітницька діяльність; освіта; Тимчасовий уряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України ), Ф.2520, оп.1, спр.3, 39 арк.

ЦДАВО України, Ф.2520, оп.1, спр.4, 162 арк.

ЦДАВО України, Ф.2520, оп.1. спр.5, 66 арк.

ЦДАВО України, ф.2520, оп.1, спр.7, 33 арк.

ЦДАВО України, Ф.2520, оп.1, спр.12, 117 арк.

Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник / НАН України; Український міжнародний комітет з питань науки та культури / В. Верстюк, Т. Осташко. – К., 1998. – 255 с.

Герасименко Г.А. Первый акт народовластия в России: общественные исполнительные комитеты / Г.А. Герасименко. – М.: “Ника”. – 1992. – 350 с.

Герасименко Г.А. Трансформация власти в России в 1917 году / Г.А. Герасименко // Отечественная история. – 1997. – №1. – С.60-76.

Гуцалюк І. О. Державотворчий потенціал української влади в Західній Волині (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / І. О. Гуцалюк // Волинські історичні записки : Зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 6.– С.110-120.

Известия Исполнительного комитета Киевского Совета объединённых общественных организаций. – №11. – Четверг, 27 апреля 1917 г. – С.2.

Известия Исполнительного комитета Киевского Совета объединённых общественных организаций. – №12. – Суббота, 29 апреля 1917 г. – С.2.

Известия Исполнительного комитета Киевского Совета объединённых общественных организаций. – №15. – Суббота, 6 мая 1917 г. – С.2.

Подолянин. – №1824. –11 мая 1917 г. – С.1.

Самсонова І.В. Діяльність громадських виконавчих комітетів у культурно-просвітницькій сфері / І.В. Самсонова // Сумський історико-архівний журнал. – №Х-ХІ. – 2010 – С.238-245.

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко. – К.: Либідь, 1997. – 401 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074