ЦЕРКОВНЕ ПОКАРАННЯ «ЄПИТИМІЯ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ І ПРИЧТУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ ХVІІI – СЕРЕДИНА 50-Х РР. ХІХ СТ.)

Ю.І. Блажевич

Анотація


В статті на основі документальних і архівних матеріалів, публікацій періодичних видань розкрите питання про застосування епитимії – одного з церковних покарань для церковного кліру всіх рангів, яке застосовувалось, починаючи з часів становлення та розвитку християнської церкви в усіх її патріархіях, зокрема й у Російській православній церкві і її єпархіях.

На численних прикладах з життя Подільської православної єпархії зазначеного періоду, використовуючи матеріали державних архівів Хмельницької і Вінницької областей, автор аргументовано розкриває причини та результати застосування церковними ієрархами такого покарання для священиків, монахів, дияконів, паламарів, псаломщиків і інших представників церковного кліру як епитимія.

Також виявлено та проаналізовано такі види епитимії як самовільні від’їзди священнослужителів із приходів, побиття дворян, непослух вищому начальству, порча Святих Дарів, грубість, п’янство, таємне проведення церковних таїнств поза церквою, невидача біглих поміщицьких селян, побої селян і причту, домагання плати за проведення релігійних обрядів, незаконне застосування вогнепальної зброї та ін.

Ключові слова


церковні покарання; епитимія; Подільська єпархія; священнослужителі; парафії; монастир

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Вінницької області (далі – Держархів Вінницької області), ф. 506, оп. 1, спр. 58, 3 арк.

Держархів Вінницької області, ф. 506, оп. 1, спр. 126, 76 арк.

Держархів Вінницької області, ф. Д-513, оп. 1, спр. 3, 10 арк.

Держархів Вінницької області, ф. 513, оп. 1, спр. 138, 19 арк.

Держархів Вінницької області, ф. 513, оп. 1, спр. 174, 11 арк.

Держархів Вінницької області), ф. Д-604, оп. 1, спр. 32, 114 арк.

Держархів Вінницької області, ф. Д-606, оп. 1, спр. 9, 14 арк.

Держархів Вінницької області, ф. 789, оп. 1, спр. 85, 11 арк.

Державний архів Хмельницької області (далі – Держархів Хмельницької області), ф. 315, оп. 1, спр. 396, 7 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 397, 203 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 405, 17 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 472, 24 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 3022, 13 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 2639, 10 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5112, 20 арк.

Держархів Хмельницької області), ф. 315, оп. 1, спр. 5116, 11 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5155, 20 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5156, 36 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5199, 144 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5217, 120 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5218, 63 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5219, 25 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5220, 124 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5241, 11 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5242, 56 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5274, 11 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5295, 154 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5316, 77 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5347, 47 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5344, 24 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5345, 13 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5364, 19 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 315, оп. 1, спр. 5365, 21 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 739, оп. 1, спр. 1, 22 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. 739, оп. 1, спр. 2, 9 арк.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології / Н. Пуряєва. – Львів : Свічадо, 2001. – 160 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Суворов Н. С. О церковных наказаниях: Исследования по церковному праву / Суворов Н. С. – СПб. : Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. – 346 с.

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К. : Наук. Думка, 2004. – 560 с.

Цыпин В. Курс церковного права: учеб. пособ. / В. Цыпин. – Клин : Изд-во фонда «Христианская жизнь», 2002. – 704 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074