ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТЕРСТВА УНР ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ АРМІЇ ТЕПЛИМИ РЕЧАМИ ВОСЕНИ 1919 РОКУ

Д.В. Трембовецький

Анотація


В статті, на основі аналізу джерел та  історіографії, висвітлюється діяльність військового міністерства УНР по забезпеченню армії теплими речами восени 1919 року.  Зазначено, що, не дивлячись на зростання наукового інтересу  істориків до української революції 1917-1921 років, обрана для дослідження тема не отримала належного висвітленні в історичній науці.

У публікації відмічається, що військове міністерство в повній мірі розуміло усю вагомість та складність забезпечення армії УНР теплими речами напередодні зими 1919 року.

Автор відмічає, що для виробництва необхідної кількості спорядження УНР не мала належної матеріально-технічної та сировинної бази. Зовнішньоторговельна діяльність успіхів не мала. Тому ставку було зроблено на місцеве населення.

Уся діяльність по забезпеченню армії теплим майном здійснювалася за погодженням Головного отамана С. Петлюри та Кабінету міністрів. 

Зазначається, що найбільш суттєвими акціями військового відомства, очолюваного В. Петрівим, стали вересневий збір теплих речей, «Тиждень козака» та листопадовий податок необхідним майном. Проте  важке воєнно-політичне становище української державності, листопадова катастрофа стали на заваді належного виконання поставлених завдань.

Ключові слова


військове міністерство; УНР; Головний отаман армії УНР С. Петлюра; Кабінет міністрів; військовий міністр В. Петрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Доценко О. Літопис української революції. Матеріали і документи до історії української революції / О. Доценко. – К; Львів, 1923. – Т. 2. Кн. 4. – 362 с.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність / Л. Шанковський. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с.

Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1919 – травень 1920 рр.): монографія. – Вид. 2-е, доп. і перероб. /О.М.Завальнюк, С. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 292 с.

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське протистояння: Наукова монографія / М. Ковальчук. – К.: Темпо¬ра, 2006. – 576 с.

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Рік 1919. Іст. есе-хроніки / В. Ф. Солдатенко. – К.: Світогляд, 2010. – 453 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО України). – Ф.3172, оп.5, спр.1, арк.31.

Директорія, Рада Народних Міністрів української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Док. і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Т.1 / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – 688 с.

ЦДАВО України, ф. 1075. – Оп. 2. – Спр. 6. – Арк. 33 зв.

Шлях. – 1919. – 12 жовтня.

Заремба О. Забезпечення армії УНР одягом влітку-восени 1919 року http://kupa.in.ua/statti/pershi-vyzvolni-zmagannya/odiag-daunr.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074