УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ (1920-1930-ТІ РР.)

В.В. Пагор

Анотація


У статті йдеться про становлення системи вищої медичної освіти України в 1920-1930-ті рр. Розглянуто питання адміністративного управління вищими медичними навчальними закладами радянської України.

Автор констатує, що значна частина медичних вишів була заснована і пройшла становлення в радянську добу, зокрема в 20-30-ті рр. ХХ ст. В той час закладалися підвалини тоталітаризму, вивчення якого є актуальним завданням сучасної історичної науки. Тим не менше, ідея висококваліфікованого захисту здоров’я населення культивувалася. Навчальні заклади докладали чимало зусиль для якісної підготовки фахівців, про що йдеться в даній статті. Важливе місце в розумінні системи вищої медичної освіти займає проблема координації роботи навчальних закладів владою. В дослідженні зроблено спробу на прикладі окремих вищих навчальних закладів України висвітлити основні питання внутрішнього управління вузів. Частково проаналізовано вплив тоталітарної системи на управлінські функції керівництва медичних вишів. Стаття підготовлена на основі матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України м. Києва, Вінницького та Хмельницького обласних державних архівів. Використано напрацювання сучасних дослідників, які вивчають питання вищої медичної освіти та науки України.

Ключові слова


медична освіта; тоталітаризм; навчання; викладачі; реформи; адміністративне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Апаратура для медінституту // Більшовицька правда. – Вінниця. – 1936. – 5 серпня. – №179(1314). – С. 4.

Давидюк А.Т. З історії організації Вінницького медичного університету (1934-1937 рр.) / А.Т. Давидюк // Вісник Вінницького державного медичного університету. – Вінниця. – 1997. – №1 (2). – С. 96–97.

Державний архів Вінницької області (ДАВО), ф.п.136, оп.6, спр.494

ДАВО, ф.п.457, оп.1, спр.438

Державний архів Хмельницької області (ДАХО), ф.р.726, оп.1, спр.111

ДАХО, ф.р.726, оп.1, спр.179

ДАХО, ф.р.726, оп.1, спр.23

Державний архів м. Києва (ДАК), ф.р.352, оп.1, спр.9

ДАК, ф.р.352, оп.1, спр.2247

ДАК, ф.р.352, оп.1, спр.2521

Державний архів Харківської області, ф.р.1584, оп.21, спр.1.

Ермаков В. В. Высшее медицинское образование в СССР / В В Ермаков, В. В. Бараковский. – М.: Гос. изд. медицинской литературы, 1962. – 16 с.

Криштопа Б.П. Управління вищою медичною освітою в Україні: системно-історичний аналіз /Б.П.Криштопа // Український медичний часопис. – 2000. – №3-17. – С.132-138.

Крыштопа Б.П. Высшее медицинское образование в Украинской ССР / Б.П. Крыштопа. – К.: Здоров’я, 1985. – 320 с.

Лиманский М.Е. Высшая медицинская школа на Украине в годы становления советской власти / М.Е. Лиманский // Очерки истории высшего медицинского образования и научных медицинских школ на Украине / [подред.: В.Д.Братуся, А.Л.Михнева, К.Ф.Дупленко, Р.Я.Бенюмова]. – К.: Здоров’я, 1965. – С. 51-57.

Пагор В.В. Поле аналізу колективної та індивідуальної свідомості студентів вищих медичних навчальних закладів України (20-30-ті рр. ХХ ст.) / В.В. Пагор // Zbiór raportów naukowych. “Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań”. (28.12.2012 – 30.12.2012) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond teading tour», 2012. – S. 18-20.

Солодкін Н. Оздоровити керівництво Вінницького медичного інституту / Н. Солодкін // Молодий більшовик. – Вінниця. – 1938. – 22 грудня. – №173 (2162). – С. 2.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф.166, оп.1, спр.1113

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.1524

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.422

ЦДАВО України, ф.166, оп.2, спр.426

ЦДАВО України, ф.166, оп.3, спр.724

ЦДАВО України, ф.166, оп.3, спр.734

ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.532

Шевчук М. Г. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках / Григорій Михайлович Шевчук. – Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – С. 239-241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074