СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДНИМ РЕМАНЕНТОМ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИКА В 20-Х РР. ХХ СТ.

А.А. Лубчинський

Анотація


Подані в статті матеріали висвітлюють стан забезпечення українських селян складним сільськогосподарським реманентом.

До поняття реманенту, в даному випадку, відносяться засоби праці: сівалки, молотарки тощо. Вони представляють собою цілісні механізовані комплекси, що використовуються на протязі всього, складного, процесу сільськогосподарського виробництва. Також реманентом можна вважати причіпні складні механізовані конструкції: різнопрофільні плуги, борони, культиватори та інші. Які слугують для періодичного та нетривалого використання. Але без них процес сільгоспвиробництва був би надто складним і працемістким, що могло б призвести до збільшення вартості сільськогосподарської продукції.

Дана розвідка призвана розглянути не тільки наявність в українських селян складного реманенту, а й дослідити можливість його придбати. Зрозуміло, що для різних видів сільськогосподарських виробників (селяни-одноосібники різного рівня статку, заможні селяни, колгоспники тощо) існували різні правові можливості і процедури, що супроводжували процес закупівлі складного реманенту.

В запропонованому дослідженні проаналізовано державну політику по відношенню до різних категорій сільськогосподарських виробників щодо сприяння або заборони (повної чи часткової) в придбанні складного реманенту.

Ключові слова


реманент; тяглова сила; трактор; плуг; сівалка; селянин; колгосп; врожайність; врожай; державна допомога; сільськогосподарський виробник; продуктивність праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуревич М. Состояние сельского хозяйства Украины в 1922-1923 г.г. – Харьков, 1924. – 26 с. / М. Гуревич // К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства Украины. – Харьков, 1925. – 57 с.

Данилов В. О характере социально-экономических отношений советского крестьянства до коллективизации сельского хозяйства / В. Данилов // М., 1961. – 28 с.; Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. – М., 1977. – 60 с.

Калініченко В. Селянське господарство України в період непу / В. Калініченко // Історико-економічне дослідження. – Харків, 1997. – 150 с.; Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929). – Харків: Основа, 1991. – 131 с.

Каденюк О. Аграрна історія України / О. Каденюк // Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005. – 300 с.

Звірковський І. Напрямки державного регулювання розвитку сільського господарства в період непу в Україні. Костенко Р. Основні тенденції розвитку сільського господарства в Україні 20-х – на поч. 30-х років. Неп в загально історичному контексті. Матеріали ІІІ Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії 17-18 травня 2001 р. – Черкаси-Мліїв, 2001.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В. В. Калініченко // Харків: Основа, 1991. – 131 с.

Беренштейн Л. Ю. Українське село в 20-х – 90-х роках ХХ століття / Л. Ю. Беренштейн, О. С. Каденюк. – К., 2000. – 240 с.

Рибак І. В. Повсякденне життя подільського селянина в доколгоспний період (1921-1928 рр.). / Іван Рибак // Монографія. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2012. – 164 с.

Материалы о состоянии сельского хозяйства Украины и работы на селе. – Харьков, 1929. – 62 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074