ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.

В.С. Лозовий

Анотація


У статті висвітлено та проаналізовано процес поширення українським національно-визвольним рухом культу Тараса Шевченка в революційну добу 1917-1921 рр. Після Лютневої революції 1917 р. та створення Центральної Ради у численних статтях, відозвах, промовах фактично завжди згадуються герої та героїчне минуле, відомі постаті української історії. Передусім фіксується увага на найбільш впізнаваному та знаковому історичному діячеві – Тарасові Шевченкові. Він уособлював прагнення народу до свободи та державності. Його визнавали духовним батьком народу. З’ясовано, що в період революції 1917-1921рр. українським національно-визвольним рухом активно пропагувався та використовувався культ Тараса Шевченка як пророка, як батька народу, як співця волі. Постать Тараса була вагомою складовою формування національної ідентичності, боротьби за свободу та державність України.

Ключові слова


Тарас Шевченко; культ; пророк; революція; український національно-визвольний рух; автономія

Повний текст:

PDF

Посилання


Брижицька С. «Я не одинокий». Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х років ХХ ст.) / С. Брижицька. – Черкаси: Брама-Україна. - 2006. – 191 с.

Машталір А.І. Вплив постаті Т.Г.Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917-1920 рр. / А.І. Машталір. – Освіта, наука і культура на Поділлі. Том 18. – С.324-334.

Гриценко О. Духовний батько нації (Тарас Шевченко) / О.Гриценко // Герої та знаменитості в українській культурі / ред. О. Гриценко. – К.: УЦКД, 1999. – С. 97–165.

Чепела Ю. Творення образу «батька нації»: Міжнародні Конкурси на проект пам’ятника Тарасові Шевченку в Києві у 1910-1914 рр. / Ю. Чепела // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць / [гол. ред.: С.І.Посохов ]. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007. - Вип.15. – 2012 . – С. 159-166.

Резниченко О. Культ Шевченка в його історичній ретроспективі (дорадянський період) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.media-objektiv.com/pages.php?gazeta_id=102&material_id=&page=14

Сташинський Х. Земля і воля / Хфедір Сташинський // Волинське життя. – Житомир, 1919. – 17 січня. – № 3. – С. 2–3.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М.Шаповал. – Прага: Вільна спілка, 1928. – 325 с.

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали / [Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін.] – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 1024 с.

Єфремов С. Сон – не сон (З приводу останніх Шевченкових роковин) / С. Єфремов // ЛНВ. – Річник XVIII. – Том 67. – Київ, 1917. – С. 5-7.

Щербаківський В. Мемуари.1917 рік. 1918 рік / В. Щербаківський // Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. Річник ХХХІХ. – 2007. – №4. – С.69.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. / [Упоряд. В.Ф.Верстюк (керівник), О.Д.Бойко, Ю.М.Гамрецький та ін.] – К.: Наукова думка, 1996-1997. – Т1. – 588 с.

Рідне слово. – Полтава, 1917. – №.14. – 15 квітня. – С.2-3

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр. / В. Лободаєв. – К.: Темпора, 2010. – 671 с.

Тарас Шевченко і Українська революція 1917-1920 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.sumynews.com/xx/1917-1918--ukrajinska-revolyutsiya-lyudi-podiji-dokumenti/item/7-taras-shevchenko-i-ukrainska-revoliutsiia-1917-1920-rokiv-za-materialamy-derzhavnoho-arkhivu-sumskoi-oblasti.html

Нова Рада. – Київ, 1917. – 7 червня. – № 57. – С. 2.

Дописи. Трипілля (на Київщині) // Нова Рада. – Київ, 1917. – 21 квітня. – № 19. – С. 4.

Бахмутська Українська Громада // Нова Рада. – Київ, 1917.– 17 червня – № 66. – С. 2-3.

Дописи. с. Лип'янка // Нова Рада. – Київ, 1917. – 10 мая. – № 35. – С. 4.

Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література: Зб. ст. / [Ред. О.Зінкевич]. – К.: Смолоскип, 1994. – 424 с.

Дурдуківський В. Матеріали для шкільних ранків і вечірок в пам'ять Т. Шевченка. / В. Дурдуківський // ВУШ. – Київ, 1918. – березень. – № 7. – С. 145–156.

Кондрацький Є. Шевченко – поет відродження України і студіювання його творів в школі / Євген Кондрацький // Освіта. – Кам’янець-Подільський, 1919. – № 6. – С. 1–6.

Грушевський М. Шевченківські роковини / М. Грушевський // Життя Поділля. – 1919. – 10 березня. – № 68. – С. 1–2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074