ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.О. Говоровська

Анотація


У статті обґрунтовано, що вища освіта представляє собою не тільки значну і багато в чому визначальну частину соціуму, об’єднує зусилля суспільства направлені на соціально - економічний розвиток нашої країни, але й відіграє надзвичайно важливу роль в утвердженні України як сучасної європейської держави.

Дається характеристика альтернативи, яка була надана класичній освітній моделі, завдяки чому було сформовано  двоступеневу американську вищу школу, в основі якої закладена інтеграція освітньої і наукової діяльності. Ці дві системи стали конкурувати між собою, хоча здавалось би мали всі шанси вдосконалити та доповнювати одна одну. Проте успішна реалізація відзначеного процесу у ряді випадків має негативний супротив через низку суперечностей в руслі інформатизації вищої освіти педагогічного, методологічного, наукового характеру.

Також розглядаються протиріччя, які виникли між орієнтацією педагогічної практики на інтенсивний процес інформатизації вищої освіти та відсутністю встановлених загальноприйнятих методологічних і теоретичних основ процесу інформатизації, тобто стратегічних перспектив розвитку. Приділяється увага суперечностям, які склались між наповненням освітньої системи комп’ютерними засобами та відсутністю бажаного результату у вигляді зростання якості підготовки фахівців.

Ключові слова


вища освіта; історія інформатизації; інформаційна культура; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Гриншкун В. В. Развитие интегративных подходов к созданию средств информатизации образования / В. В. Гриншкун // Електронний ресурс. – Режим доступу: HTTP: //www.dissertations/archive/index.php.

Елистратова Н. Н. Основы формирования информацинной культуры курсантов высших военных технических учебных заведений срествами мультимедиа : монография / Н. Н. Елистратова. – Рязань : РВАИ, 2007. – 101 с.

Образцов П. І. Забезпечення навчального процесу в умовах інформатизації вищої школи / П. І. Образцов // Педагогіка. – 2003. – № 5. – С. 27-33 // Електронний ресурс. – Режим доступу: HTTP: //www.kind@orel.ru.

Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). 2-е изд., доп. / И. В. Роберт. – М. : ИИО РАО, 2008. – 274 с.

Роберт И. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учеб.-метод. пособ. для пед. вузов / И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнєцов, А. Ю. Кравцова / Под ред. И. В. Роберт. – М. : Дрофа, 2008. – 312 с.

Севедж Д. ІКТ: настав час стати персональними / Д. Севедж // Інформатика та освіта. – ІНФО. – 2006. – № 3. – С. 6-10.

Елистратова М. М. Основы формирования информацинной культуры курсантов высших военных технических учебных заведений средствами мультимедиа : монография / М. М. Елистратова. – Рязань : РВАІ, 2007. – 318 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074