УКРАЇНСЬКІ ДЕПУТАТИ І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ І ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

С.А. Щур

Анотація


У статті на прикладі депутатів І Державної думи від українських губерній, відображене ставлення до політичного радикалізму в суспільно-політичній думкці Наддніпрянської України. На прикладі розгляду двох найгостріших питань в діяльності думи першого скликання: смертної кари та амністії, показано вороже ставлення депутатів до самодержавства. Народні обранці, як виразники громадської думки, прагнули задовольнити настрої суспільства, більшість якого вимагала повної амністії і відміни смертної кари щодо політичних злочинців. З’ясовано, що депутати І Державної думи від українських губерній, не схвалюючи насильницьких дій терористів, ставилися до них як до вимушених в умовах самодержавства. Вони прагнули і вважали, що зможуть зупинити тероризм, своєю парламентською діяльністю, адже тероризація суспільства досягла не бачених масштабів. Більшість всю вину за розкручування спіралі насилля в суспільстві покладала на уряд і владу загалом. При цьому депутати вважали, що саме влада має перша зупинитися, відмовившись від репресивної політики, відмінити смертну кару щодо політичних в’язнів та проголосити їм повну амністію. Така постановка питання з боку депутатів і не бажання засудити дій терористів сприяли тому, що незабаром імператор Микола ІІ розпустив думу та призначив нові вибори.

Ключові слова


амністія; революційний терор; політичні вбивства; смертна кара; I Державна дума; тероризм; політичні вбивства; насилля; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушковецький А.Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії / Анатолій Глушковецький. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. – 400 с.

Демченко Т. Батько і син Шраги / Тамара Демченко, Григорій Курас // Альманах «Молода нація». – 2003. – №1(26). – С. 8-33.

Ковальчук С.В. Діяльність Євгена Миколайовича Щепкіна у Державній Думі Російської імперії І скликання (27 квітня 1906 р. – 8 червня 1906 р.) / С.В. Ковальчук // Записки історичного факультету. – 24 випуск. – 2013. – С. 142-152.

Коник О.О. Депутати Державної думи Російської імперії від губернії Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) : монографія / О.О. Коник ; наук. ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454 с.

Локоть Т.В. Первая Дума: статьи, заметки и впечатления бывшего члена Государственной думы / Т.В. Локоть. – М. : Книгоиздательство «Польза», 1906. – 365 с.

Маклаков В.А. Первая Государственная дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. / В.А. Маклаков. – М. : ЗАО Центр-полиграф, 2006. – 335 с.

Милько В. Регіональна діяльність депутатів від українських губерній І-ІІ Держаних Дум Російської Імперії (1906-1917) / Володимир Милько // Краєзнавство. – 2010. – №3. – С. 163-170.

Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники / В.А. Оболенский. – Париж : YMCA-PRESS, 1988. – 754 с.

Портнягина Н.А. «Нельзя совместить конституцию с насилием...»: взгляды октябристов на террор в период революции 1905-1907 гг. / Н.А. Портнягина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т.4., №2. – С. 191-200.

Портнягина Н.А. «Партия никогда не позволяла себе ругаться над террористами»: политический террор в оценке кадетской партии в период революции 1905-1907 гг. / Портнягина Наталья Александровна // Вестник славянских культур. – 2014. – Т.31., №1. – С. 30-37.

Портнягина Н.А. I Государственная дума в борьбе за власть: оценка революционного террора / Н.А. Портнягина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – Т.4., №3. – С. 140-150.

Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государственной Думы / С.М. Сидельников. – М. : Издательство Московского университета, 1962. – 382 с.

Собрание речей депутатов Государственной Думы І и ІІ созыва. – СПб : Разум, 1908. – 576 с.

Утяшев М.М. Идеи прав и свобод человека и гражданина в первой Государственной Думе Российской Империи / М.М. Утяшев, С.В. Коновалова // Вестник Башкирского университета. – 2011. – Т.16., №4. – С.1449-1454.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074