ФОРМИ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗА ГЕТЬМАНСЬКУ БУЛАВУ І. БРЮХОВЕЦЬКОГО НАПЕРЕДОДНІ НІЖИНСЬКОЇ «ЧОРНОЇ РАДИ»

В.В. Слюсаренко

Анотація


У статті розглядаються форми та методи боротьби, які використовував І. Брюховецький для того, щоб стати гетьманом Лівобережної України, розкриваються його плани напередодні Ніжинської ради, яка відбулася у червні 1663 р. Вказується на непересічні таланти одного з головних претендентів на булаву. Акцентується увага на способах боротьби з політичними конкурентами напередодні червневих подій. З’ясовується роль російської влади в розгортанні боротьби за гетьманський уряд, виокремлюються чинники, котрі формували ставлення царя Олексія Михайловича до політичних процесів на Лівобережжі та вказується на його визначальній ролі напередодні виборів гетьмана і його допомозі, яку він надав майбутньому гетьману у боротьбі з конкурентами. Досліджується роль та місце російського єпископа Мефодія та окольничого Д. Велико-Ґаґіна у політичних баталіях п. п. 60-х  рр. XVII ст. Окреслюються фактори, які сприяли становленню І. Брюховецького як гетьмана Лівобережної України: його демагогічна політика та вміння лавірувати на інтересах різних прошарків населення, зокрема рядового козацтва, яке стало одним із головних критеріїв перемоги у Ніжині. Аналізуються процеси, що відбувались у переддень ради. Вказується на важливості цієї події в історії, наголошується на її неординарності, оскільки вперше на виборах гетьмана головну роль відіграло рядове козацтво. Акцентується увага на тому, що прихід до влади І. Брюховецького на Лівобережжі став одним із вирішальних чинників початку періоду «руїни» в історії України.


Ключові слова


Іван Брюховецький, «чорна рада»; Я. Сомко; В. Золотаренко; князь Ф. Куракін; князь Г. Ромодановський; окольничий Д. Велико-Ґаґін; єпископ Мефодій

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Боротьба Золотаренка і Сомка. Поява на політичному обрії Івана Брюховецького. «Чорна рада» або Козацька рада в Ніжині 17-16 червня 1663 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-readingclub (дата звернення 28.10.2015). – Загол. з екрану.

Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимізації : стосунки з Москвою та Варшаввою / В. М. Горобець. – Київ: Інститут історії України, 2001. – 559 с.

Горобець В. М. «Чорна рада» 1663 р. Передумови, результати, наслідки» / В. М. Горобець. – Київ: Інститут історії України, 2013 р. – 200 с.

Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків: Фоліо, 2008. – 415 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр..) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ: Альтернативи, 1999 р. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074