РОДИННІ ЦІННОСТІ ІЗ РОЗКОПОК ГУБИНСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2014 Р.

В.І. Якубовський

Анотація


Губинське літописне городище, рештки якого знаходяться у південно-правобережній частині сучасного с. Губин (Старокостянтинівський район, Хмельницька область), являє чотирьохдольний археологічний комплекс. Його складовими є чотири взаємопов’язані укріплені сектори, які введено у науковий обіг як Північний, Південний, Південно-Західний і Південно-Східний майдани, захищені декількома фортифікаціями комбінованої системи. Із них Південний майдан, або укріплений торгово-ремісничий посад, виявляє, наприклад, подвійну оборонну лінію, яка історико-архітектурно невіддільна від Північного майдану – дитинця – та інших складових історичного городища.

Знахідка речового скарбу у 2014 році, це – вже шостий, за нашою польовою нумерацією, щасливий, випадок в історії археологічних досліджень історичного центру літописного Губина. П’ять із них, у різні розкопочні сезони, зафіксовано на території дитинця. У числі вказаних цінностей, шостий скарб виявився пограбованим. У його складі числеться лише пара срібних колтів і один екземпляр срібної підвіски тринамистинного типу, які доповнюють інформацію про ювелірне та метало-художнє мистецтво населення історичного м. Губин.


Ключові слова


городище; ділянка; історичний центр; кліть; колти; майдан; підвіска; розкопочний сезон

Повний текст:

PDF

Посилання


Винокур І. С. Літописний Губин ХІІ–ХІІІ ст. Болохівська земля: за матеріалами археол. дослідж. 1997-2003 рр.: До 800-річчя Губина / І. С. Винокур, О. І. Журко, В. П. Мегей, В. І. Якубовський. – Київ, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Старокостянтинів, 2004. – 208 с.

Корзухина Г. Ф. Русские клады ІХ – ХІІІ ст. / Г. Ф. Корзухина. – М.–Л.: АН СССР, 1954. – 226 с.

Полное собрание руських летописей. – М., 1962. – Т. 2. – 938 с.

Рибаков Б. О. Київські колти і вілли-русалки / Б. О. Рибаков // Слов'яно-руські старожитності. – К., 1969. – С. 89-114.

Ханенко Б. Н. Древности Поднепровья / Б. Н Ханенко, В. Н. Ханенко. – К.: Типография Кульженко С. В., 1902. – Вып. V.: Эпоха славянская (VI–XIII в.). – 78 с.

Якубовський В. І. Давньоруський скарб із с.Городище Хмельницької області / В. І. Якубовський // Археологія. – 1975. - № 16. – С. 87-104.

Якубовський В. І.Скарби Болохівської землі. Вид. 2-ге, доповнене / В. І. Якубовський. – Кам'янець-Подільський: Медобори (ПП Мошак М. І.), 2003. – 158с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074