ПРОМИСЛИ НА ГУБИНСЬКОМУ ГОРОДИЩІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ

С.А. Тимків

Анотація


Автор, на основі археологічних даних, з'ясує допоміжну роль промислів у сільському господарстві населення Губинського літописного городища. Вказане городище розташоване у сучасному с. Губин Старокостянтинівського району Хмельницької області. Його складовими є чотири площадки, які в літературі названі Південний, Північний, Південно-Західний та Південно-Східний майданчики. Чисельні стаціонарні роботи на території літописного Губина проводилися археологічною експедицією Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка протягом 1997-2015 розкопочних сезонів, не припиняються і сьогодні. Польові роботи до 2005 року здійснювалися під орудою І. С. Винокура, далі і зараз вони проводяться під керівництвом професора В. І. Якубовського. Автор, також був безпосереднім учасником розкопок з 2007 року як студент, а з 2010 р. як старший лаборант археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У процесі розкопок городища отримано велику колекцію матеріалів, яка утримує знахідки керамічних виробів ХІІ–ХІІІ ст., знаряддя праці із металів, зброю далекого і близького бою, сільськогосподарські знаряддя праці, прикраси, що належали сім’ям феодалів тощо. Речові комплекси передано у фонди Старокостянтинівського краєзнавчого музею Хмельницької області.

У статті також, аналізуються знаряддя праці, які використовувалися жителями Губина в мисливстві, рибальстві, бджільництві та в переробці зернових культур.

На основі цих знарядь з’ясовано, що промисли у житті населення губинців займали другорядну роль. Основним і найголовнішим промислом була переробка зерна на муку та борошно за допомогою жорнових каменів, які виявлені на городищі як цілим так і уламками.  Факти полювання та рибальства підтверджується знахідками залізних та кістяних стріл, списів, рибальськими гачками, грузилами, виробами з кістки та остеологічним матеріалом. Промисел бджільництва в літописному Губині, як і в інших давньоруських містах, представлений поки що найменшою кількістю археологічних знахідок. Проте, знайдені дереволазні шипи дають підстави припускати, що жителі вказаного міста займалися бджільництвом.

Крім того, на нашу думку, промисли могли додатково забезпечувати населення, особливо збіднілу його частину, в продовольстві, а хутро і мед використовувалися, як засіб сплати данини. Мисливство та рибальство могло давати не тільки додаткову м’ясну їжу та шкіру, але й  могло бути улюбленою розвагою Губинських князів. 


Ключові слова


Губин; промисли; мисливство; рибальство; бджільництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Винокур І. С. Літописний Губин ХІІ – ХІІІ ст. Болохівська земля: за матеріалами археол. дослідж. 1997-2003 рр.: До 800-річчя Губина / І. С. Винокур, О. І. Журко В. П. Мегей, В. І. Якубовський. – Київ, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Старокостянтинів, 2004. – 208 с.

Геренчук К. І. Природа Хмельницької області / К. I. Геренчук. – Л.: Вища школа, 1980. – 152 с.

Гончаров В. К. Райковецкое городище / В. К. Гончаров. – К.: АН УССР, 1950. – 219с.

Мальм В. А. Промыслы древнерусской деревни: Очерки по истории русской деревни Х - ХІІІ вв / В. А. Мальм // Труды государственного исторического музея. – М.: Госкультпросветиздат, 1956. – Вып. 32. – С. 106-138.

Мезенцева Г. Г. Новые данные об изготовлении древнерусских жерновов / Г. Г. Мезенцева // Советская Археология. – 1963. – № 4. – С. 224-227.

Петраускас А. В. Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров’я в ІХ – ХІІІ ст. / А. В. Петраускас // НАН України, Інститут археології; Відповідальний редактор О. П. Моця. – К.: КНТ, 2006. – 200 с.

Понамарев Н. А. История техники мукомольного и крупяного производства / Н. А. Понамарев. – Ч. І. – М., 1955. – 132с.

Правда русская / под ред. Б. Д. Грекова; Ин-т истории Акад. наук СССР. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947. Т. 2.: комментарии / сост. Б. В. Александров [и др. ]. 1947. – 862 с.

Прищепа Б. А. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення Західної Волині в X – XIII ст. / Б. А. Прищепа, Ю. М. Нікольченко. – Рівне: Знання, 1996. – 245 с.

Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. / Б. А. Рыбаков. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 792 с.

Сванидзе А. А. Деревенские ремесла в средневековой Европе / А. А.2Свинидзе. – М. Наука, 1985. – 176 с.

Сержпутовский А. К. Бортничество в Белорусси / А. К. Сержпутовский // Материалы по этнографии России. – Т. II. – С. 13-34.

Тимків С. А. До питання про жорнові камені з розкопок Губинського городища у 2009 році, для реконструкції давньоруських ручних млинів / С. А. Тимків // Наукові праці студентів історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету. – Вип.7. – Кам'янець - Подільський, 2010. – С. 6-13. – 118 с.

Тимків С. А. Остеологічний матеріал із розкопок Болохівських міст / С. А. Тимків // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.12: у 3-х томах. – Т.1. – С. 62-63.

Фонд СРІКМ . – Кн. 5663; А.20

Фонд СРІКМ. – К.н. 5664; А.21

Фонд СРІКМ. – К. н. 5914; А.59

Фонд СРІКМ. – К.н. 5931;А.76

Фонд СРІКМ. – К.н. 6256; А.260

Хавлюк П. І. До питанняпро виготовлення жорен в Древній Русі / П. І. Хавлюк // Археологія. – 1973. - № 9. – С. 34-40.

Юра Р. О. Древній Колодяжин / Р. О. Юра // Археологічні пам'ятки УРСР. – К.: Наукова думка, 1962. –Т. XII. – 104 с.

Якубовський В. І. Скарби Болохівської Землі / В. І. Якубовський. – Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003. – 159 с.

Якубовський В. І.Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі / В. І. Якубовський // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / Редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.) та ін. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.6: На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 259-266.

З історії розкопок південного укріплення Губинського городища у 2012 р / В. І. Якубовський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.12: у 3-х т. – Т.1. – С. 74-76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074