ПИТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У ЗВІТАХ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДУ

І.А. Опря

Анотація


У статті охарактеризовано інформаційний потенціал звітів обер-прокурора Синоду, вказано можливості використання його матеріалів для дослідження релігійної історії Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

З’ясовано, що звіти обер-прокурора складалися на основі інформації, що надходила з усіх парафій імперії. Вони містили відомості про управління церквою, про церкви і монастирі, про стан віри і благочестя, постанови і розпорядження по духовному відомству, про духовну освіту, про стосунки з іншими конфесіями.

Визначено, що важливість західного регіону імперії, до якого відносилася і Правобережна Україна, обумовлювала особливу увагу до нього з боку авторів звіту. Тут аналізувалася непроста етноконфесійна ситуація краю, вказувалися конкретні дії влади і церкви для захисту православ’я від негативних впливів інших релігійних організацій тощо.

У звітах посилена увага зверталася на негативну роль католицизму в регіоні, а також на поширення різних пізньопротестантських вчень адвентистів, баптистів, євангельських християн, яких в звітних документах часто характеризували як «сектантів» чи «штундистів». Автори звітів намагалися пояснити причини поширення неправославних конфесій в Правобережній Україні, вказували чинники, котрі впливали на різні соціальні верстви – селян, робітників, службовців.

Звіти обер-прокурора також засвідчують співпрацю православного духовенства з державними органами влади у переслідуванні релігійних конкурентів.

Ключові слова


звіт; обер-прокурор; церква; конфесія; Синод

Повний текст:

PDF

Посилання


РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 709.

РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 199.

ЦДІА України в м. Києві, ф. 127, оп. 1006, спр. 79.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1888 и 1889 годы. – СПб. : Синодальная типография, 1891.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1894 и 1895 годы. – СПб. : Синодальная типография, 1898.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1898 год. – СПб. : Синодальная типография, 1901.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1899 год. – СПб. : Синодальная типография, 1902.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1900 год. – СПб. : Синодальная типография, 1903.

Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1866 год // Киевские епархиальные ведомости. – 1868. – № 5., отдел 2. – С. 204-216.

Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1866 год // Киевские епархиальные ведомости. – 1868. – № 7., отдел 2. – С. 285-306.

Раскол и сектантство. По Всеподданнейшему отчету г. Обер-прокурора Св. Синода за 1898 г. // Миссионерское обозрение. – 1901. – Апрель. – С. 455-472.

Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя : Поліграф, 2004.

Надтока Г. М. Православна церква в Україні 1900 – 1917 років : соціально-релігійний аспект / Г. М. Надтока. – К. : Знання, 1998.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074