ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО ПЕІРОДУ В ПРАЦЯХ І.І. ОГІЄНКА ТА І.Ф. ВЛАСОВСЬКОГО

О.Л. Баженов

Анотація


У статті розглядається формування у ХХ столітті серед українських науковців нового напрямку історичних досліджень – витоків історії української православної церкви. Важливість цих досліджень підсилювалося й тим, що протягом ХІХ ст. подібний напрям вже був сформований представниками російської теологічної та історичної шкіл, в яких існування окремої української православної церкви категорично заперечувалося. Тому, зважаючи на піднесення українського національного руху на початку ХХ ст., особливо в добу Української революції 1917-1921 рр., питання історії української православної церкви стає все більш актуальним.

Аналізується діяльність фундаторів української церковної історії М.С. Грушевського, І.І. Огієнко (митрополит Іларіон) та І.Ф. Власовського. Зокрема, М.С. Грушевський, хоча і не вдаючись до детального опису історії української церкви, започаткував подібні дослідження, наголосивши на їхню недостатність та важливості для історії України. Натомість І.І. Огієнко та І.Ф. Власовський у своїх розробках сформували концепцію історії української православної церкви (І.І. Огієнко), створили її періодизацію (І.Ф. Власовський), а також висвітлили основні проблеми поширення та утвердження християнства на землях Київської Русі.

Здійснюється підрахунок чисельності єпархій та з’ясовується місце і час їх заснування. Місіонерські проповіді, на думку І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського, відіграли вагому роль у поширенні християнства серед слов’ян. Загалом православна віра у ХІ-ХІІІ ст. виступила як джерело самоідентифікації слов’ян-українців.

Зазначається, що основний науковий доробок І.Ф. Власовського формувався під впливом двотомника І.І. Огієнка «Українська церква: нариси з історії української православної церкви».

Водночас констатуються недоліки в їхніх дослідженнях. Не будучи професійними істориками та залучаючи досить обмежену кількість джерел, як І.І. Огієнко, так і І.Ф. Власовський здійснили низку прикрих помилок. Зокрема, обидва підтверджують достовірність літописної подорожі апостола Андрія до Києва, трапляються чисельні хронологічні розбіжності та здійснюється хронологічно розірваний виклад матеріалу тощо.


Ключові слова


Українська православна церква; І.О. Огієнко; І.Ф. Власовський; домонгольський період; науковий доробок; християнізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М.С. Історія України-Руси. Том І. До початку ХІ віка / М.С. Грушевський. – Львів: З друкарні наукового товариства ім. Шевченка, 1904. – Т.І. – С.1-2.

Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні / М.С. Грушевський. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

Тимошик М. Історія УПЦ в дослідженнях митрополита Іларіона (Огієнка) / М.Тимошик // Труди Київської духовної академії (Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії). – 2006. – Ч. 3. – С. 161-171.

Огієнко І. Початки християнства серед українського роду / І. Огієнко // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 124–137

Огієнко І. Хрещення українського народу: Духовна бесіда / І. Огієнко. – Варшава, 1925. – 71 с.

Огієнко І. Історія церковно-слов’янської мови. Т.1: Костянтин і Мефодій (їх життя та діяльність). Ч.1. Історично-літературна монографія / І. Огієнко. – Вінніпег: Товариство «Волинь», 1970. – 325 с.

Огієнко І. Історія церковно-слов'янської мови. Т.2: Костянтин і Мефодій (їх життя та діяльність). Ч.2. Історично-літературна монографія / І. Огієнко. – Вінніпег: Товариство «Волинь», 1970. – 400 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. У 2 т. Т. 1–2. / І. Огієнко. – К.: Україна, 1993. – 284 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Поділ Єдиної Христової Церкви і перші спроби поєднання її: Іст.-канон. Монографія / І. Огієнко. – Вінніпег, 1952. – 384 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон) Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / І. Огієнко. – Вінніпег, 1952. – 32 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон) Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. Монографія / І. Огієнко. – Вінніпег: Волинь, 1965. – 424 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українське монашество / І. Огієнко / Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка); Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису і комент. М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2002. – 396 с.

Сташенко Н. Г. Сіяч на ниві духовної культури українського народу / Н. Г. Сташенко // «Роде наш красний…» : Волинь у долях краян і людських документах / Міністерство освіти Укр., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академічний дім. – Луцьк: Вежа, 1999. – Т. III. – С. 621-626.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Hепринтне видання / І.Власовський. – К., 1998. – Т. 1. – С.15.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Репринтне видання / І. Власовський. – К., 1998. – Т. 3. – С.295.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074