СИНЬОВОДСЬКА БИТВА 1362 РОКУ: ДИСКУСІЙНІ ВЕРСІЇ

Л.В. Баженов

Анотація


У статті розглядаються і аналізуються версії щодо датування, локалізації  місця історичної Синьоводської битви 1362 р. та інші навколо неї дискусійні аспекти в сучасній історіографії. З’ясовуються причини існування наукових версій навколо цієї проблеми, які пояснюються винятковою бідністю писемної джерельної бази (літописи, хроніки ХІV-XVI ст.), що лише вказують на наявність Синьоводської битви, але не характеризують її, не дають поки змоги визначити точний час та місце баталії.

Аналізуються наукові гіпотези навколо проведення битви між литовсько-руськими та монголо-татарськими військами  за визволення українських земель від ординського іга на р. Синюсі (тепер Кіровоградська область) або на р. Снивода (Хмільницький район Вінницької області).

Характеризуються також версії в нинішній історіографії щодо шляхів пересування обох таборів військ до місця Синьоводської битви.

Констатується, що різнобій наукових версій та недостатня їх аргументація не дали змоги на загальнодержавному рівні відзначити в Україні в 2012 році 650-ліття з часу цієї історичної битви.

Ключові слова


Історіографія; битва на Синіх Водах; Синьоводська битва; Снивода; Синюха; локалізація; версія; дискусія

Повний текст:

PDF

Посилання


Янкаускас В. Великая победа Альгирдаса / В. Янкаускас. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://p-w-w.ru/index.php?topic=10001.0

Ващук Д. Проблема входження Поділля до складу Великого князівства Литовського в другій половині ХIV ст.: історіографічний аспект /Дмитро Ващук //Кам’янець-Подільський в контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2004.

Русіна О. Синьоводська битва 1362 року : інтерв’ю на телебаченні /Олена Русіна //Ранок з ТВІ. – 2012. – 9 січ. – Ч.1-2 [Електронний ресурс].

Дашкевич Н. Заметки по истории Литовко-русского государства / Н.П. Дашкевич. - К., 1885.

Strijkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi /Macej Strijkowski. – Warszawa, 1846.

Шубальдо Ф. М. Центральна Україна за доби класичного середньовіччя / Ф. М. Шубальдо. – К., 2003.

Грушевський М. Історія України-Руси / М. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1994. - Т. 4.

Литвин С. Від хибних трактувань, свідомих перекручень, безпідставних тверджень і замовчувань до історичної правди: необхідність та перспективи наукової локалізації місця Синьоводської битви /Сергій Литвин // Воєнна історія : науково-популярний журнал. – К., 2011. – № 4(58). – С. 11-18.

Звіт про роботу Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України за 2007 рік //Поточний архів Центру дослідження історії Поділля в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Ф. Звіти про роботу Центру, 2007 р.

Білінський В. Синьоводська битва: міфи і реальність /В. Білінський //День (Київ). – 2012. – 14 верес.

Соколюк С. Значення Синьоводськоїбитви в контексті воєнної історії України /Олександр Соколюк //Воєнна історія. – 2011. – № 4(58). – С. 88-97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074