Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Випуск 3 Марко Грушевський – етнограф, церковний діяч, патріот Подробиці   PDF
О.М. Кошель
 
Випуск 2 Матеріальне становище студентів Кам’янець- Подільського інституту народної освіти у 1920-ті рр. Подробиці   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Випуск 4 Матеріально-фінансове та етнонаціональне розшарування населення Правобережної України на зламі ХVІІІ–ХІХ ст.. Подробиці   PDF
А.Г. Філінюк
 
Випуск 6 Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках Подробиці   PDF
О.А. Посвістак
 
Випуск 3 Меценатська та благодійницька діяльність родини Харитоненків на сторінках дореволюційних періодичних видань Подробиці   PDF
Д.Ю. Юрченко
 
Випуск 5 Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий український історик, талановитий педагог Подробиці   PDF
С.А. Копилов, В.С. Степанков
 
Випуск 4 Михайло Войнаренко – видатна постать Подільського краю Подробиці   PDF
О.П. Григоренко
 
Випуск 2 Монографія про «Українську школу» в польській літературі ХІХ ст. Подробиці   PDF
В.В. Марчук
 
Випуск 8 НА НОВОМУ РІВНІ ЯКОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО МИНУЛЕ УКРАЇНИ (ДО 25-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) Анотація   PDF
А.Г. Філінюк
 
Випуск 4 Навчальна діяльність студентства Вінницького педагогічного ВНЗ У 1930-х рр. Подробиці   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Випуск 6 Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу «Студент революції») Подробиці   PDF
В.В. Пагор
 
Випуск 8 НАУКОВА РОБОТА Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО І ЗАХІДНИЙ СВІТ: ВЗАЄМНІ РЕФЛЕКСІЇ Анотація   PDF
А.О. Пастушенко
 
Випуск 6 Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. Подробиці   PDF
Р.І. Майор
 
Випуск 3 Національна політика Російської імперії та церковнопарафіяльні школи Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: погляд із Санкт-Петербурга Подробиці   PDF
В.С. Перерва
 
Випуск 4 Національне питання в програмах Німецької Соціал-демократичної партії в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) Подробиці   PDF
Т.В. Піковська
 
Випуск 7 Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. Подробиці   PDF
С.В. Маркова
 
Випуск 7 Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) Подробиці   PDF
В.Р. Адамський
 
Випуск 6 Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин У 2012 р. Подробиці   PDF
С.А. Тимків
 
Випуск 7 Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ «Кам’янець» Подробиці   PDF
Р.В. Нагнибіда
 
Випуск 5 Нова стратегія українсько-євросоюзівських взаємовідносин в контексті пріоритетності євроінтеграційного курсу держави після президентських виборів 2010 року Подробиці   PDF
Н.О. Гомонай
 
Випуск 9 Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. Анотація   PDF
О.М. Кримська
 
Випуск 9 О. М. Завальнюк – професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: до 65-річчя від дня народження Подробиці   PDF
А.Г. Філінюк
 
Випуск 6 О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського Подробиці   PDF
А.Б. Задорожнюк
 
Випуск 4 Оборонний комплекс Губинського давньоруського мікрорегіону У ХІІ–ХІІІ ст. Подробиці   PDF
В.І. Якубовський
 
Випуск 7 Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт Подробиці   PDF
В.І. Якубовський
 
201 - 225 з 466 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>