Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Випуск 8 КАПІТАЛІЗАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ГУБЕРНІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
А.А. Криськов
 
Випуск 6 Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) Подробиці   PDF
В.Б. Стецюк
 
Випуск 6 Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність Подробиці   PDF
В.В. Покалюк
 
Випуск 7 Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети «Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций») Подробиці   PDF (English)
Ю.А. Лопатовський
 
Випуск 7 Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно- правової бази Подробиці   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Випуск 5 Комуністична диктатура і політика духовного геноциду українського народу Подробиці   PDF
О.П. Григоренко
 
Випуск 8 КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ XІV – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Л.А. Іваневич
 
Випуск 6 Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми Подробиці   PDF
В.В. Кундельський
 
Випуск 6 Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. Подробиці   PDF
В.Ф. Колесник
 
Випуск 4 Краєзнавчий рух України другої половини 1920-х – першої половини 30-х років XX ст. у лещатах політики одержавлення Подробиці   PDF
В.О. Савчук
 
Випуск 9 Криза елітотворення у козацькій Україні Анотація   PDF
В.В. Степанков
 
Випуск 4 Кузня військових інженерів у Кам’янці-Подільському в 70-х–90-х рр. ХХ ст.: віхи становлення і розвитку Подробиці   PDF
Р.Л. Колос
 
Випуск 3 Культурологічні студії Миколи Голубця (1917-1920 рр.) Подробиці   PDF
Ю.В. Телячий
 
Випуск 2 Курганна група ранньоскіфського часу у пониззі Смотрича Подробиці   PDF
А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал
 
Випуск 6 Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання Подробиці   PDF
С.О. Дзюбак
 
Випуск 2 Лібералізація релігійного законодавства у роки Російської революції 1905–1907 рр. та зміна правового становища віруючих піз-ньопротестантських конфесій Подробиці   PDF
І.А. Опря
 
Випуск 5 Леся Українка про шляхи вирішення аграрного питання в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Подробиці   PDF
В.А. Дубінський
 
Випуск 7 Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. Подробиці   PDF
А.Г. Філінюк
 
Випуск 5 Міграційна ситуація в Україні Подробиці   PDF
Д.Й. Білак
 
Випуск 5 Міжнародне військове співробітництво у сфері підготовки військових інженерів та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000-2006 рр.) Подробиці   PDF
Р.Л. Колос
 
Випуск 5 Міжнародно-правовий захист національних меншин Першої Чехословацької республіки Подробиці   PDF
О.М. Кравчук
 
Випуск 1 Містечка Правобережної України у добу української революції 1917-1920 рр.: історіографія проблеми Подробиці   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Випуск 7 Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття Подробиці   PDF
О.С. Паращевіна
 
Випуск 4 Місцеві вибори в УСРР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз Подробиці   PDF
С.В. Маркова
 
Випуск 9 Міські ремісники Поділля наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст. Анотація   PDF
А.Б. Задорожнюк
 
176 - 200 з 466 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>