Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Випуск 7 Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) Подробиці   PDF
О.М. Завальнюк
 
Випуск 6 Діяльність приказів громадської опіки правобе- режних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Подробиці   PDF
Ю.В. Сербалюк
 
Випуск 2 Діяльність профспілки робітників землі і лісу на Поділлі в 1920-х роках Подробиці   PDF
А.Ф. Суровий, В.Й. Жезіцький
 
Випуск 4 Діяльність радянських репатріаційних місій на початковому етапі «холодної війни» Подробиці   PDF
С.Д. Гальчак
 
Випуск 6 Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. Подробиці   PDF
В.Г. Байдич
 
Випуск 6 Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) Подробиці   PDF
І.В. Міщенко
 
Випуск 5 Діяльність робітничих факультетів у Житомирі та Мархлевську при Польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) Подробиці   PDF
І.В. Міщенко
 
Випуск 5 Діяльність сільських «Просвіт» Правобережної України (за матеріалами архівів) Подробиці   PDF
Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк
 
Випуск 4 Діяльність середніх навчальних закладів при Київському польському педагогічному інституті (перша третина ХХ століття) Подробиці   PDF
І.В. Міщенко
 
Випуск 2 Діяльність УНКВД Вінницької області під час «Великого терору» 1937-1938 рр. Подробиці   PDF
Р.Ю. Подкур
 
Випуск 5 Діяльність філії «Союзу українок» в Перемишлі на ниві фахового шкільництва у міжвоєнний період Подробиці   PDF
Л.М. Коваль
 
Випуск 6 Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі Подробиці   PDF
В.І. Якубовський
 
Випуск 7 Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620–1621 рр. Подробиці   PDF
С.А. Копилов
 
Випуск 9 Депортації населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни Анотація   PDF
В.І. Адамовський
 
Випуск 5 Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1931 році: масштаби, характер, наслідки Подробиці   PDF
І.В. Рибак
 
Випуск 1 Депортація українського селянства в період колективізації (кінець 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.) Подробиці   PDF
В.І. Адамовський
 
Випуск 5 Державно-політичні засади запровадження та виконання рекрутської повинності у Правобережній Україні Подробиці   PDF
С.А. Сидорук
 
Випуск 1 Деякі аспекти українізації шкіл Поділля в період революційних подій 1917-1918 рр. Подробиці   PDF
В.В. Коваль
 
Випуск 8 Деякі міркування про польські спільноти на Поділлі Анотація   PDF (Polski)
К. Полек
 
Випуск 3 Джерела до вивчення землеволодіння міст і містечок Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ століття Подробиці   PDF
О.М. Кримська
 
Випуск 2 Джерелознавчий аналіз документальних листівок: етапи дослідницької процедури Подробиці   PDF
І.В. Дробна
 
Випуск 5 Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського Подробиці   PDF
В.В. Галатир
 
Випуск 4 Динаміка етнонаціональної структури населення Рівненщини у повоєнний період (1944-1953 рр.) Подробиці   PDF
Н.В. Вертелецька
 
Випуск 9 Дискусійні проблеми походження людини сучасного фізичного типу Анотація   PDF
О.Л. Баженов
 
Випуск 4 До історії досліджень Пижівського антропоморфа в Середньому Подністров’ї. Подробиці   PDF
С.О. Семенчук
 
101 - 125 з 466 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>