Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Випуск 6 Газета «Подольскія Губернскія Вhдомости» – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) Подробиці   PDF
А.Ю. Скрипник
 
Випуск 6 Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни Подробиці   PDF
С.В. Олійник
 
Випуск 8 ГАЛИЧИНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Анотація   PDF
С.В. Олійник
 
Випуск 4 Гарнізон Меджибожа наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Подробиці   PDF
В.Б. Стецюк
 
Випуск 6 Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. Подробиці   PDF
С.А. Ткач
 
Випуск 5 Генеральний подільський староста Станіслав Лянцкоронський (1510-1535 рр.) Подробиці   PDF
В.М. Михайловський
 
Випуск 7 Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна Подробиці   PDF
Т.В. Ігнатьєва
 
Випуск 6 Геополітична доктрина Степана Рудницького Подробиці   PDF
Т.В. Ігнатьєва
 
Випуск 1 Гетьман Павло Скоропадський і Кам’янець-Подільський державний український університет (1918 р.) Подробиці   PDF
О.М. Завальнюк
 
Випуск 2 Головне управління в справах літератури та видавництв УРСР та керівництво цензурними органами Подробиці   PDF
В.А. Бабюх
 
Випуск 2 Голодовий терор та остаточне утвердження колгоспно-радгоспної системи ведення сільського господарства на Поділлі та Південно-Східній Волині Подробиці   PDF
І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв
 
Випуск 8 ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ВЛАДИКИ С. МУДРОГО У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
М.Р. Кухарський
 
Випуск 5 Громадсько-благодійна робота підрозділів Всеросійського земського союзу у Правобережній Україні в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) Подробиці   PDF
П.В. Кліщинський
 
Випуск 5 Громадсько-релігійне життя православних міщан Київської єпархії 1900-1917 рр. Подробиці   PDF
Т. Муженко
 
Випуск 4 Гуманістичний потенціал інтерсуб’єктивного підходу в історії Подробиці   PDF
С.О. Ганаба, І.М. Предборська
 
Випуск 7 Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни Подробиці   PDF
С.В. Олійник
 
Випуск 8 ДІЯЛЬНІСТЬ АНАРХІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
С.А. Ткач
 
Випуск 8 ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТЕРСТВА УНР ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ АРМІЇ ТЕПЛИМИ РЕЧАМИ ВОСЕНИ 1919 РОКУ Анотація   PDF
Д.В. Трембовецький
 
Випуск 6 Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) Подробиці   PDF
Н.В. Крик
 
Випуск 8 ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ У КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Ю.М. Лопатовський
 
Випуск 4 Діяльність вищих органів влади і політичного керівництва УСРР ТА РСФРР в організації культурно-освітньої роботи серед українського населення Кубані 1920 – поч. 1930-х рр. Подробиці   PDF
І.А. Ісакова
 
Випуск 5 Діяльність Всеукраїнського земського союзу в період Гетьманату П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) Подробиці   PDF
О.І. Леміжанська
 
Випуск 7 Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) Подробиці   PDF
А.Ю. Скрипник
 
Випуск 3 Діяльність німецьких спецслужб у таборах для військовополонених № 355 м. Проскурова та № 357 м. Славута Подробиці   PDF
М.П. Горин
 
Випуск 4 Діяльність підпільної організації «Залізничник» на території залізничного вузла станції Козятин на Вінниччині в період німецької окупації: липень 1941 – грудень 1943 рр. (за матеріалами фондів Державного архіву Вінницької області) Подробиці   PDF
І.П. Гуменюк
 
76 - 100 з 466 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>