Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Випуск 9 Окремі аспекти української культури періоду непу Анотація   PDF
А.А. Лубчинський
 
Випуск 3 Організації Партії соціалістів-революціонерів на Поділлі напередодні і в період першої російської революції Подробиці   PDF
О.М. Федьков
 
Випуск 3 Організаційно-структурні зміни в господарському розвитку Правобережної України в умовах становлення імперських суспільно-виробничих відносин (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) Подробиці   PDF
А.Г. Філінюк
 
Випуск 3 Організація цивільної влади у повітах Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – жовтень 1919 рр.) Подробиці   PDF
В.В. Гудима
 
Випуск 9 Органи місцевого самоврядування після лютневої революції 1917 р. на території Волинської губернії Анотація   PDF
Ю.М. Лопатовський
 
Випуск 8 ОСЕРЕДКИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.) Анотація   PDF
П.В. Кліщинський
 
Випуск 9 Основні етапи періоду створення інженерних військ Збройних Сил України та особливості їх комплектування офіцерським складом (1992-1999 рр.) Анотація   PDF
І.В. Красота
 
Випуск 7 Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) Подробиці   PDF
І.А. Скворцова
 
Випуск 4 Особистість у вимірі епохи Подробиці   PDF
В.С. Степанков
 
Випуск 2 Особливості відновлення компартійного та радянського субцентрів влади в УСРР наприкінці 1919 – на початку 1920 рр. Подробиці   PDF
В.Ю. Васильєв
 
Випуск 7 Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття Подробиці   PDF
О.М. Кримська
 
Випуск 2 Особливості організації виборів до ІV Державної Думи Російської імперії в Подільській губернії Подробиці   PDF
А.Л. Глушковецький
 
Випуск 3 Особливості реалізації реформи 19 лютого 1861 р. у Правобережній Україні Подробиці   PDF
А.А. Криськов
 
Випуск 9 Особливості рекрутських наборів на Волині та Поділлі наприкінці XVIII – на початку XIX століть Анотація   PDF
С.А. Сидорук
 
Випуск 9 Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. Анотація   PDF
О.М. Федьков
 
Випуск 9 Ошмянська битва 1432 р.: військово- історичний аналіз Анотація   PDF
В.Б. Стецюк
 
Випуск 6 Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського Подробиці   PDF
В.В. Галатир
 
Випуск 7 Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч Подробиці   PDF
В.С. Прокопчук
 
Випуск 3 Перебіг життя та освітньої діяльності Володимира Чехівського (за матеріалами державного архіву Вінницької області) Подробиці   PDF
А.М. Трембіцький
 
Випуск 6 Перипетії боротьби подолян з польсько- шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії Подробиці   PDF
І.А. Найчук
 
Випуск 5 Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління Подробиці   PDF
В.В. Газін
 
Випуск 8 ПИТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У ЗВІТАХ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДУ Анотація   PDF
І.А. Опря
 
Випуск 5 Плани будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) Подробиці   PDF
А.І. Машталір
 
Випуск 8 ПОБУТОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПОДОЛЯН НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІХ СТ. ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ: МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА Анотація   PDF
В.В. Моздір
 
Випуск 4 Повинності залежного селянства Подільського воєводства у XVIII ст. Подробиці   PDF
Л.В. Макарова
 
226 - 250 з 466 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>