Інформація про автора

Богуцька, А.Л.

 • Випуск 7 - ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.
  Подробиці  PDF
 • Випуск 8 - ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ПОМІЩИКІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ В 1795–1858 РР.
  Анотація  PDF
 • Випуск 9 - ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ
  Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми
  Анотація  PDF