Історія журналу

Цей Вісник заснований кафедрою історії України при підтримці деканату і кафедр історичного факультету в 2008 р. як відгомін традицій Наукових записок історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.). Виходить поряд із науковими фаховими збірниками “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки”, який спочатку публікувався під назвою “Наукові праці історичного факультету”; в 1997–2003 рр. – “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки”; упродовж 2004–2007 рр. – “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки”; а з 2008 р. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки” та “Освіта, наука і культура на Поділлі”, котрий видається з 1998 р.